นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
kang ji bin
Member Since: 11 August 2008 13:59
Last Login: 21 September 2017 08:15
Ico48
ศรีนรา
งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Member Since: 23 January 2008 14:49
Last Login: 18 September 2017 13:26
Ico48
Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 12 January 2012 15:34
Last Login: 15 September 2017 14:41
Ico48
นุ่มนิ่ม
Member Since: 10 September 2015 11:34
Last Login: 12 September 2017 13:52
Ico48
ศศิธร ลิ่มจู้
Member Since: 15 January 2008 10:30
Last Login: 10 September 2017 18:10
Ico48
ดินสอ
Member Since: 03 April 2014 16:12
Last Login: 08 September 2017 17:38
Ico48
Nittaya Prawram
พนักงานของรัฐ
Prince of Songkla University
Member Since: 30 January 2017 12:05
Last Login: 07 September 2017 16:50
Ico48
MK
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 27 November 2007 11:36
Last Login: 04 September 2017 15:55
Ico48
Wawa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 November 2008 16:35
Last Login: 04 September 2017 09:59
Ico48
pompom
Member Since: 09 November 2007 14:03
Last Login: 03 September 2017 23:00
Ico48
วศิน ธรรมชาติ
Member Since: 27 July 2017 09:45
Last Login: 30 August 2017 08:31
Ico48
สรวิชญ์
Member Since: 27 July 2017 09:59
Last Login: 15 August 2017 16:34
Ico48
saw
Member Since: 15 January 2008 10:26
Last Login: 12 August 2017 14:50
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
Member Since: 10 July 2017 10:48
Last Login: 09 August 2017 19:04
Ico48
แวววนา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 13:32
Last Login: 09 August 2017 10:03
Ico48
Klangduen Pochana
Member Since: 10 October 2007 14:34
Last Login: 29 July 2017 18:27
Ico48
Phumanirat999 ^_^"
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 January 2012 11:55
Last Login: 27 July 2017 17:00
Ico48
JEE-JEE
Member Since: 05 Febuary 2008 16:19
Last Login: 24 July 2017 16:18
Ico48
น้องแว่น
Member Since: 01 December 2009 13:18
Last Login: 19 July 2017 15:04