นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
นฤมล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2559 17:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2559 14:32
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2559 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2559 14:22
Ico48
nagarindkx
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:00
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:51
Ico48
ไอ้ตัวเล็ก
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2559 15:19
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:47
Ico48
กระเจี๊ยบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2557 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:10
Ico48
โลมาสีชมพู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2559 09:04
Ico48
ปิ่นโต
ครู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 สิงหาคม 2555 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2559 15:13
Ico48
YOD
พนักงานราชการ
ม.อ.ตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2559 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2559 11:44
Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:53
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 16:20
Ico48
Mr. Natha Ya Lee
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2559 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2559 00:16
Ico48
Bella
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กรกฎาคม 2558 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 13:54
Ico48
นาย อิสเรจ บุญมณี
รับจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2559 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 10:51
Ico48
อนุสรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2555 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 16:29
Ico48
ป.ปลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มิถุนายน 2559 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 15:43
Ico48
จิราภรณ์ คงสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:48
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 11:20
Ico48
camera
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ธันวาคม 2550 18:17
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 10:28
Ico48
Pinocchio
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2553 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 13:13
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 15:37
Ico48
อำนาจ สุคนเขตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 19:54
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 10:54
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 15:07