นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
Angkana Chaowalit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 14:47
Ico48
kavin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2553 11:51
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2553 11:52
Ico48
PJ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 พฤศจิกายน 2553 11:25
เข้าระบบเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 16:26
Ico48
Q
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2553 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2553 14:38
Ico48
Yawareeyah
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ธันวาคม 2553 12:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Naris Intaratana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2553 16:06
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2553 16:06
Ico48
pen-gu
Computer Center of PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2553 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Chayata Jamjuree
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มกราคม 2554 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 02 มกราคม 2554 15:49
Ico48
เด็กดื้อ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Joni
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2554 09:07
Ico48
พักตรา คูบุรัตถ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 17 มีนาคม 2554 21:17
Ico48
อัจฉรา หลีระพงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2554 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ธีรวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2554 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2554 08:58
Ico48
saimork
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มีนาคม 2554 09:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Sit055
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มีนาคม 2554 11:53
เข้าระบบเมื่อ: 21 มีนาคม 2554 11:53
Ico48
ญาหยี่
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 เมษายน 2554 02:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Maysa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2554 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2554 13:37
Ico48
กฤษฎา พรรณราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 เมษายน 2554 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 เมษายน 2554 16:35
Ico48
manirat sangkharak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤษภาคม 2554 19:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35