นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
narisa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 เมษายน 2553 11:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 เมษายน 2553 11:48
Ico48
nee'wan
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 เมษายน 2553 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 27 เมษายน 2553 10:28
Ico48
morethansimple
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 พฤษภาคม 2553 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2553 15:01
Ico48
fancop
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 พฤษภาคม 2553 17:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
นายมดเอ็กซ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤษภาคม 2553 15:18
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2553 15:18
Ico48
nettiger
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มิถุนายน 2553 11:17
เข้าระบบเมื่อ: 11 มิถุนายน 2553 11:17
Ico48
naichanok ruknui
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 พฤษภาคม 2553 16:37
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2553 16:37
Ico48
นภิสพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
Ico48
OnEOnEหลับ
โปรแกรมเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2553 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2559 08:54
Ico48
radada
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มิถุนายน 2553 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 03 ธันวาคม 2553 16:03
Ico48
ดวงแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2553 02:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2553 02:05
Ico48
นู๋...ทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2553 22:52
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2559 11:01
Ico48
จิราพร เพชรรัตน์
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กรกฎาคม 2553 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
IM by psu
พนักงานของรัฐ
คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 สิงหาคม 2553 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2553 09:24
Ico48
Komson Wongwan
รับราชการ
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 สิงหาคม 2553 21:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
prathong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กันยายน 2553 10:49
เข้าระบบเมื่อ: 06 กันยายน 2553 12:43
Ico48
phueng
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กันยายน 2553 22:57
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2553 10:10
Ico48
น้องดาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กันยายน 2553 16:17
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2553 16:17
Ico48
Angkana Chaowalit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 14:47