นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
jamjam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2559 09:48
Ico48
สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
ภ.เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กรกฎาคม 2557 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 23:04
Ico48
ฅนเก็บขยะ [IRON T]
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2558 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 11:04
Ico48
Saturday
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2552 21:19
เข้าระบบเมื่อ: 28 เมษายน 2559 22:33
Ico48
การณ์กิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2559 16:01
Ico48
Steve
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2552 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2559 11:59
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ธันวาคม 2550 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2559 14:54
Ico48
Oreo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2559 11:34
Ico48
mojung-MTPSU
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน/งานวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:01
เข้าระบบเมื่อ: 22 มีนาคม 2559 15:26
Ico48
รุ่งนภา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 04 มีนาคม 2559 09:16
Ico48
หมอยา
เภสัชกร
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤษภาคม 2551 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มีนาคม 2559 23:32
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 08:20
Ico48
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
พนักงานเงินรายได้
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 16:35
Ico48
น้องปาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2559 14:29
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2555 15:37
เข้าระบบเมื่อ: 11 มกราคม 2559 14:07
Ico48
ศิริพร พรหมพัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2551 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2559 10:15
Ico48
G Goy
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มีนาคม 2558 22:33
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2558 22:41
Ico48
ฃีวิตกับความหวัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2554 19:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 ธันวาคม 2558 16:21
Ico48
ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิชาการ/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 03 ธันวาคม 2558 20:54
Ico48
Panu
Researcher
Center of Excellence in Nanotechnology for Energy (CENE)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2552 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558 21:31