นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
**ซูซี่**
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 Febuary 2010 12:13
Last Login: 23 June 2017 10:32
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 October 2007 10:44
Last Login: 28 May 2017 09:36
Ico48
สุนันทา อ่อนแก้ว
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 25 May 2017 13:12
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:19
Last Login: 17 May 2017 16:34
Ico48
Nobody
Member Since: 05 March 2010 00:04
Last Login: 08 May 2017 08:58
Ico48
sukanya
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 May 2017 13:42
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
Dead sea
Member Since: 20 April 2010 14:57
Last Login: 24 April 2017 22:26
Ico48
ม้อย
พม
Member Since: 27 November 2016 10:23
Last Login: 21 April 2017 19:22
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 05 April 2017 11:28
Ico48
sukit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 23 Febuary 2008 16:53
Last Login: 04 April 2017 17:21
Ico48
sutee padungkul
Member Since: 27 November 2007 09:06
Last Login: 27 March 2017 08:49
Ico48
นาฬิกา
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 16:26
Last Login: 26 March 2017 10:09
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 April 2012 17:44
Last Login: 24 March 2017 23:24
Ico48
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Member Since: 16 January 2017 12:57
Last Login: 21 March 2017 09:10
Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 12:41
Last Login: 12 March 2017 22:04
Ico48
Pisan
Instructor
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 06 March 2017 09:45
Ico48
จารี ทองสกูล
Member Since: 15 January 2008 10:46
Last Login: 27 Febuary 2017 08:49