นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
sugary
Member Since: 03 March 2010 09:29
Last Login: 03 March 2010 09:29
Ico48
Pong+
Member Since: 03 March 2010 13:28
Last Login: 11 September 2012 06:44
Ico48
สรินดา
Member Since: 03 March 2010 13:28
Last Login: 03 March 2010 15:14
Ico48
กล้วยไม้
Member Since: 03 March 2010 13:31
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
แวนด้า
Member Since: 03 March 2010 13:32
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
บันทึกของดอกหญ้า
Member Since: 03 March 2010 13:32
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
yim
Member Since: 03 March 2010 13:38
Last Login: 03 March 2010 14:02
Ico48
นงลักษณ์
Member Since: 04 March 2010 09:07
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
winner
Member Since: 11 March 2010 09:15
Last Login: 30 March 2010 16:10
Ico48
nootdy
Member Since: 11 March 2010 09:16
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
หมีพู
Member Since: 11 March 2010 09:16
Last Login: 11 March 2010 13:36
Ico48
birdy
Member Since: 11 March 2010 09:16
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
deeja
Member Since: 11 March 2010 09:17
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
จาจ้า
Member Since: 11 March 2010 09:18
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
จิราพร คำมณี
Member Since: 11 March 2010 09:20
Last Login: 11 March 2010 09:21
Ico48
ขนิษฐา
Member Since: 11 March 2010 09:21
Last Login: 11 March 2010 09:22
Ico48
secretgolf
Member Since: 12 March 2010 10:18
Last Login: 12 March 2010 10:18
Ico48
rasa
Member Since: 25 March 2010 14:21
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
พิทยา อดุลยธรรม
Member Since: 23 August 2010 10:12
Last Login: 23 August 2010 10:12
Ico48
narisa
Member Since: 01 April 2010 11:47
Last Login: 01 April 2010 11:48