นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 04 Febuary 2010 13:05
Ico48
gadsara
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 29 July 2010 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:32
Last Login: 04 Febuary 2010 10:42
Ico48
CTEC.PSU
Member Since: 04 Febuary 2010 10:27
Last Login: 04 Febuary 2010 11:40
Ico48
wasana wongchana
Member Since: 04 Febuary 2010 14:25
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
saosao
Member Since: 10 Febuary 2010 11:03
Last Login: 17 September 2010 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
Member Since: 10 Febuary 2010 11:04
Last Login: 01 August 2013 08:57
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 10 Febuary 2010 11:06
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ใหม่
Member Since: 10 Febuary 2010 11:06
Last Login: 10 Febuary 2010 11:07
Ico48
Wiseman
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
Member Since: 12 Febuary 2010 09:10
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
Member Since: 12 Febuary 2010 09:14
Last Login: 01 August 2011 15:20
Ico48
อะเมี๋ยวโย่ว
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 Febuary 2010 09:32
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
วันดอกไม้บาน...ม.อ.ตรัง
Member Since: 16 Febuary 2010 14:07
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Siriprapha
Member Since: 19 Febuary 2010 12:52
Last Login: 19 Febuary 2010 12:52
Ico48
อรนุช
Member Since: 19 Febuary 2010 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
มิตรชัย
อาจารย์
Member Since: 25 Febuary 2010 09:30
Last Login: 28 March 2012 22:05
Ico48
สมเกียรติ
Member Since: 25 Febuary 2010 10:14
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ten
Member Since: 25 Febuary 2010 11:45
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Poisepoise
Member Since: 25 Febuary 2010 16:18
Last Login: 16 June 2011 14:31
Ico48
JOYO
Member Since: 02 March 2010 14:16
Last Login: 01 June 2011 18:35