นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
~lll * OPUN * lll~
นศ.
Member Since: 06 November 2009 10:32
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Picha
Member Since: 07 November 2009 17:38
Last Login: 07 November 2009 17:39
Ico48
ริง
ฝ่ายบริการวิชาการ
Member Since: 17 November 2009 15:58
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
มะลิค่ะ
Member Since: 29 November 2009 20:44
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
บ้านอุ่นเล็ก
Member Since: 14 December 2009 13:57
Last Login: 14 December 2009 13:59
Ico48
สามารถ เครือทอง
Member Since: 04 January 2010 14:07
Last Login: 08 January 2010 11:11
Ico48
nana
Member Since: 11 January 2010 14:06
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
kwanyuen panmo
Member Since: 27 January 2010 15:17
Last Login: 18 January 2011 10:49
Ico48
max_num007
Member Since: 29 January 2010 00:33
Last Login: 29 January 2010 01:57
Ico48
หวีหวี
ดูแลเด็กหอ
หอพักนักศึกษา ศรีตรัง1
Member Since: 29 January 2010 13:34
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
กบนอกกะลา
ช่างประปา ช่างไม้ ช่างเชื่อม คนสวนที่หอพัก ขับรถบางที
ม.อ.ตรัง
Member Since: 29 January 2010 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
นุ้ย
Member Since: 31 January 2010 16:45
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
บอลลูน
Member Since: 02 Febuary 2010 13:40
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ช่าง....หน้าใหม่
Member Since: 02 Febuary 2010 13:43
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
หนุ่มหน้ามน
Member Since: 02 Febuary 2010 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ไอเซอรี่
Member Since: 02 Febuary 2010 13:46
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
นายจตุรงค์
Member Since: 02 Febuary 2010 13:48
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
CN
Member Since: 02 Febuary 2010 13:48
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ku
Member Since: 02 Febuary 2010 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
จีระวรรณ
Member Since: 04 Febuary 2010 09:26
Last Login: 04 Febuary 2010 09:29