นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
Art man
Member Since: 06 August 2009 16:22
Last Login: 06 August 2009 22:01
Ico48
อาเต็ง
Member Since: 25 August 2009 13:36
Last Login: 16 September 2010 09:32
Ico48
Goodday
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 August 2009 07:57
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
kai_law
Member Since: 29 August 2009 13:19
Last Login: 29 August 2009 13:19
Ico48
borbaimai
พนักงานเงินรายได้
อุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 02 September 2009 13:20
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
navamon.b
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 10 September 2009 15:49
Last Login: 17 June 2011 15:39
Ico48
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
Member Since: 25 September 2009 15:39
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
yuwadee
Member Since: 07 October 2009 12:04
Last Login: 07 October 2009 15:46
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
Member Since: 26 October 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ธีระพล ศรีชนะ
Member Since: 26 October 2009 11:26
Last Login: 30 October 2009 15:26
Ico48
สมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
Member Since: 26 October 2009 12:56
Last Login: 29 March 2012 08:50
Ico48
ดุสิต นาคะชาต
Member Since: 26 October 2009 13:03
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
สุรชาติ เพชรแก้ว
Member Since: 26 October 2009 13:10
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 October 2009 15:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Chanjula
Member Since: 26 October 2009 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
puongporn prabset
Member Since: 26 October 2009 13:14
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
chay
Member Since: 26 October 2009 13:15
Last Login: 19 July 2013 15:07
Ico48
คิตตี้
Member Since: 27 October 2009 14:22
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
พระจันทร์...outsider
รับราชการ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 03 November 2009 16:50
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
dearecon
Member Since: 06 November 2009 10:14
Last Login: 01 June 2011 18:34