นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
skyhigh
Member Since: 23 Febuary 2009 18:56
Last Login: 26 April 2012 09:53
Ico48
masaya wonghomthong
Member Since: 09 April 2009 16:38
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Wara
Member Since: 13 April 2009 12:56
Last Login: 13 April 2009 12:57
Ico48
patcha
Member Since: 27 April 2009 14:14
Last Login: 27 April 2009 14:15
Ico48
Doraemon
Member Since: 01 May 2009 08:25
Last Login: 01 May 2009 08:38
Ico48
ลักษณ์
Member Since: 01 May 2009 08:34
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
OHO
ภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทย์ มอ.
Member Since: 01 May 2009 09:05
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ยุพิน กรัณยเดช
รับราชการ
ม. สงขลานครินทร์
Member Since: 01 May 2009 09:06
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ollม่นาJlดีeวดาeo
Member Since: 01 May 2009 09:11
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
anny
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 01 May 2009 09:11
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
Member Since: 01 May 2009 09:12
Last Login: 03 May 2012 14:56
Ico48
นายฐิติภัทร
Member Since: 01 May 2009 09:15
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ดร.นิคม สุวรรณวร (Nikom SUVONVORN)
พนังงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Member Since: 02 June 2009 12:17
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
Member Since: 05 June 2009 13:41
Last Login: 22 September 2009 13:33
Ico48
ปลายด้ามขวาน
Member Since: 15 June 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
Member Since: 16 June 2009 14:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
tharinee
คลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
Member Since: 29 June 2009 16:46
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
พจนีย์
Member Since: 01 July 2009 13:19
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
patittaya - Tasara
Member Since: 02 July 2009 08:59
Last Login: 02 July 2009 09:01
Ico48
Art man
Member Since: 06 August 2009 16:22
Last Login: 06 August 2009 22:01