นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
นริสสา ซันนี่ สาเรส
Member Since: 07 January 2009 18:54
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
jiratha kaewpiboon
Member Since: 08 January 2009 10:06
Last Login: 28 May 2013 13:19
Ico48
สุนีย์
Member Since: 08 January 2009 10:08
Last Login: 08 January 2009 10:09
Ico48
วาสนา ทองจันทร์
Member Since: 08 January 2009 10:08
Last Login: 08 January 2009 10:10
Ico48
สุวิภา จารุพานิช
Member Since: 08 January 2009 10:10
Last Login: 08 January 2009 10:10
Ico48
joy_ja
Member Since: 08 January 2009 10:10
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นิตยา ขาวขวงศ์
Member Since: 08 January 2009 10:11
Last Login: 08 January 2009 10:25
Ico48
suchada.r
รับราชการ
งานพัสดุ กองคลัง
Member Since: 08 January 2009 10:13
Last Login: 01 May 2009 09:33
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
Member Since: 08 January 2009 10:14
Last Login: 08 January 2009 10:15
Ico48
malinee siengdung
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 January 2009 10:15
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นส.สุจิวรรณ มานะ
Member Since: 08 January 2009 10:18
Last Login: 08 January 2009 10:34
Ico48
โอ๋
Member Since: 08 January 2009 10:21
Last Login: 11 March 2010 09:43
Ico48
วนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
Member Since: 08 January 2009 10:21
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
สาวสองพันปี
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 January 2009 23:51
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
แก้มป่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 23 January 2009 16:23
Last Login: 29 June 2013 16:42
Ico48
Suchart Chantaramanee
Member Since: 26 January 2009 13:54
Last Login: 26 June 2012 20:45
Ico48
noy
Member Since: 19 Febuary 2009 14:55
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
warren007
Member Since: 19 Febuary 2009 15:01
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
สุวิมล คงพล
Member Since: 19 Febuary 2009 15:11
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
chalakorn cha karupongsiri
Member Since: 20 Febuary 2009 15:25
Last Login: 23 Febuary 2009 14:23