นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
สุธน ไชยสุวรรณ
Member Since: 30 May 2009 13:40
Last Login: 20 June 2009 13:22
Ico48
ค้างคาวดำ
รับราชการ
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
Member Since: 30 May 2009 13:42
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ปรายศิลป์
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 May 2009 13:44
Last Login: 30 November 2009 10:42
Ico48
เก๋น้อย
พนักงานโครงการ
UsableLabs
Member Since: 15 October 2009 14:29
Last Login: 13 September 2013 08:46
Ico48
win
รับราชการ
งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
Member Since: 30 May 2009 13:45
Last Login: 14 October 2009 16:46
Ico48
เรือจ้างลำเก่า
Member Since: 30 May 2009 13:46
Last Login: 04 Febuary 2010 09:19
Ico48
jiap
Member Since: 30 May 2009 13:49
Last Login: 03 July 2009 14:19
Ico48
เม็ดทราย
Member Since: 30 May 2009 13:51
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
คนสร้างสุข
ราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 30 May 2009 13:52
Last Login: 13 December 2009 12:35
Ico48
sauvarat sau auepemkiate
Member Since: 30 May 2009 13:52
Last Login: 30 May 2009 14:45
Ico48
กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
Member Since: 30 May 2009 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
manop ta tarasin
Member Since: 30 May 2009 13:59
Last Login: 26 June 2009 21:14
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
Member Since: 10 June 2009 10:02
Last Login: 24 August 2009 13:39
Ico48
Aummomi
พนักงานของรัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 16 December 2008 15:47
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Boy
อาจารย์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 December 2008 17:14
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
charlee
Member Since: 23 December 2008 10:10
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Dr. Thawatchai
Member Since: 26 December 2008 14:15
Last Login: 26 December 2008 14:16
Ico48
หนุ่มหน้ามน
-
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 30 December 2008 09:12
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เด็กหงส์
Member Since: 30 December 2008 09:17
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ไผ่
Member Since: 30 December 2008 09:41
Last Login: 01 June 2011 18:34