นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
ดรุณี
Member Since: 21 October 2008 09:57
Last Login: 17 November 2008 15:55
Ico48
นายจักรกริช ซึ้งประสิทธิ์
Member Since: 21 October 2008 13:20
Last Login: 12 November 2009 07:13
Ico48
วรกัญญา กุญชรศิริมงคล
พนักงาน
Member Since: 24 October 2008 15:44
Last Login: 01 April 2010 13:24
Ico48
นกบินหลา
Member Since: 26 October 2008 09:50
Last Login: 26 October 2008 09:55
Ico48
teaw
Member Since: 28 October 2008 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
miraclebyaum
Member Since: 04 November 2008 12:45
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
chitnon
Member Since: 05 November 2008 14:15
Last Login: 05 November 2008 14:15
Ico48
ศรัญญา
Member Since: 06 November 2008 04:15
Last Login: 06 November 2008 04:16
Ico48
เปนไท
Member Since: 10 November 2008 16:38
Last Login: 18 November 2008 12:12
Ico48
renu
Member Since: 11 November 2008 09:16
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นิภานัน ปานเมือง
Member Since: 15 November 2008 16:13
Last Login: 06 Febuary 2010 20:53
Ico48
อ.ปลากระป๋อง
Member Since: 16 November 2008 21:48
Last Login: 14 December 2008 16:51
Ico48
ดนัย
Member Since: 01 October 2009 19:27
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ดวงฤดี
รับราชการ
Member Since: 26 November 2008 16:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เดินดิน
Member Since: 28 November 2008 17:03
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ข่าวสภาอาจารย์
Member Since: 04 December 2008 16:09
Last Login: 04 December 2008 16:52
Ico48
YaDaMoN
Member Since: 12 December 2008 13:36
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ปาปิก้า
Member Since: 26 November 2009 22:50
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ดอกแก้ว
Member Since: 19 May 2009 17:49
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
pranee pranee visalpattanasin
ราชการ
Member Since: 30 May 2009 13:40
Last Login: 04 June 2009 15:59