นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
สมปอง เพชรโรจน์
ลูกจ้างประจำโครงการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 September 2008 10:25
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เม็ดนุ่น
Member Since: 16 September 2008 14:05
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
mummy
Member Since: 18 September 2008 16:28
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
หลิวลู่ลม
รับราชการ
คณะทรัพย์
Member Since: 24 September 2008 12:44
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Analyst@CC
Member Since: 01 October 2008 16:29
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
thidawan.s
Member Since: 02 October 2008 10:28
Last Login: 14 October 2008 14:18
Ico48
Runchana Sinthavalai
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 October 2008 15:22
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
น้ำเพชร
Member Since: 07 October 2008 10:00
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
n'Joy
สถาบันสันติศึกษา
Member Since: 07 October 2008 16:09
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Lhinguistics
Member Since: 10 October 2008 08:50
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Dr.อ่อน
Member Since: 17 October 2008 13:24
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
แม่ตัวด้วง
โรงพยาบาลทันตกรรม
Member Since: 17 October 2008 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
bigheart_mama
Member Since: 17 October 2008 13:28
Last Login: 18 October 2008 13:12
Ico48
sutunm
Member Since: 17 October 2008 13:28
Last Login: 17 October 2008 13:30
Ico48
Peace
Member Since: 17 October 2008 13:30
Last Login: 17 October 2008 13:31
Ico48
teang
Member Since: 17 October 2008 13:35
Last Login: 17 October 2008 13:44
Ico48
แมวเหมียว
Member Since: 17 October 2008 13:36
Last Login: 20 October 2008 14:16
Ico48
เพียงฝัน
Member Since: 17 October 2008 13:49
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ศุภฤกษ์
Member Since: 17 October 2008 13:50
Last Login: 29 October 2008 08:04
Ico48
คนคนหนึ่ง
Member Since: 17 October 2008 14:15
Last Login: 01 June 2011 18:34