นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
PaMmY ><" NaRak
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 August 2008 13:55
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แม่กระรอก
Member Since: 11 August 2008 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
pokky_rung
พนักงานเงินรายได้ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 11 August 2008 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
พัชชลี ทองเจริญ
Member Since: 11 August 2008 13:58
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
cherry
Member Since: 11 August 2008 13:58
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เฉลียว - ภู่ดอก
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 11 August 2008 14:01
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
กนกวรรณ ชนินทรสงขลา
Member Since: 11 August 2008 14:02
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
llกะดำ--*
Member Since: 11 August 2008 14:02
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
poungnoi
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร็ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 August 2008 14:04
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
MASITA
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 August 2008 14:04
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
jin
Member Since: 25 August 2008 14:24
Last Login: 28 August 2008 17:28
Ico48
ส้มเช้ง
Member Since: 25 August 2008 21:02
Last Login: 25 August 2008 21:02
Ico48
Patee
Member Since: 26 August 2008 10:28
Last Login: 26 August 2008 10:29
Ico48
ถั่วต้ม
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 26 August 2008 10:29
Last Login: 26 August 2008 10:41
Ico48
มังคุดคัด
งานประสานการวางแผน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 26 August 2008 10:39
Last Login: 24 September 2008 15:56
Ico48
|ฅนนิติ
รับราชการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 August 2008 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นามแฝง
Member Since: 01 September 2008 21:23
Last Login: 26 September 2009 12:08
Ico48
..จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า..
Member Since: 03 September 2008 16:08
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เจ้าชายน้อย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 09 September 2008 08:24
Last Login: 20 December 2008 11:45
Ico48
ไข่ตุ๋น
Member Since: 20 December 2008 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:34