นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 10 August 2017 09:07
Ico48
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
Member Since: 10 July 2017 10:48
Last Login: 09 August 2017 19:04
Ico48
แวววนา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 13:32
Last Login: 09 August 2017 10:03
Ico48
Klangduen Pochana
Member Since: 10 October 2007 14:34
Last Login: 29 July 2017 18:27
Ico48
Phumanirat999 ^_^"
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 January 2012 11:55
Last Login: 27 July 2017 17:00
Ico48
JEE-JEE
Member Since: 05 Febuary 2008 16:19
Last Login: 24 July 2017 16:18
Ico48
น่ารัก
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT department Facauty of Dentistry Price of Songkla University.
Member Since: 08 October 2007 15:50
Last Login: 23 July 2017 17:37
Ico48
น้องแว่น
Member Since: 01 December 2009 13:18
Last Login: 19 July 2017 15:04
Ico48
นางสาว จิราพร เยี่ยมคำนวณ
อาจารย์
Member Since: 19 July 2017 13:46
Last Login: 19 July 2017 13:50
Ico48
Jirawat Sinchai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2017 16:24
Last Login: 17 July 2017 11:49
Ico48
1,000
ข้าราชการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 January 2008 10:37
Last Login: 14 July 2017 10:46
Ico48
Siraporn Srisuwan
Member Since: 17 January 2017 12:09
Last Login: 13 July 2017 14:35
Ico48
NuAomKubb
Member Since: 12 July 2017 17:20
Last Login: 12 July 2017 18:18
Ico48
Walailak Pirnbacher
Member Since: 27 January 2011 10:18
Last Login: 07 July 2017 16:06
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 09 August 2016 15:10
Last Login: 07 July 2017 16:02
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 07 July 2017 16:01
Ico48
weena phaefurn
Member Since: 19 December 2007 13:14
Last Login: 07 July 2017 14:42
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
โอมเพี้ยง
Member Since: 07 January 2016 14:21
Last Login: 23 June 2017 11:12