นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
ยังสวยเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือน้ำหนัก
นักวิชาการอุดมศึษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 Febuary 2018 14:27
Last Login: 02 Febuary 2018 14:29
Ico48
เพ้อเจ้อ
นักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 31 January 2018 18:04
Last Login: 02 Febuary 2018 12:01
Ico48
little aun
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
Member Since: 24 January 2012 15:11
Last Login: 31 January 2018 16:04
Ico48
Train
Member Since: 31 January 2018 15:03
Last Login: 31 January 2018 15:05
Ico48
ลูกไก่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 October 2013 08:57
Last Login: 10 January 2018 16:16
Ico48
trestest
Member Since: 01 March 2011 09:32
Last Login: 21 December 2017 10:27
Ico48
tiny apple
Member Since: 11 December 2009 19:40
Last Login: 12 December 2017 14:24
Ico48
Montrinee
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์
Member Since: 18 August 2017 08:55
Last Login: 29 November 2017 15:54
Ico48
kai
Member Since: 15 March 2008 15:40
Last Login: 27 November 2017 14:56
Ico48
ตอย
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 September 2014 13:51
Last Login: 23 November 2017 18:12
Ico48
MeanKuma
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 12 January 2015 11:00
Last Login: 21 November 2017 14:00
Ico48
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
อาจารย์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 16 November 2017 17:55
Last Login: 16 November 2017 17:58
Ico48
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 17 October 2007 18:36
Last Login: 16 November 2017 13:48
Ico48
คุณทศ
ข้าราชการบำนาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
Member Since: 31 October 2007 11:00
Last Login: 16 November 2017 12:39
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 09 October 2007 14:46
Last Login: 13 November 2017 21:57
Ico48
บุษราคัม
Member Since: 12 November 2007 10:03
Last Login: 09 November 2017 21:30
Ico48
Baby
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 09 November 2017 13:39
Ico48
สายหมอก
Member Since: 01 April 2015 15:02
Last Login: 08 November 2017 15:58
Ico48
ยักษ์สวย
Member Since: 09 November 2007 13:52
Last Login: 06 November 2017 14:42
Ico48
LUX
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
Member Since: 06 November 2013 10:13
Last Login: 02 November 2017 11:14