นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 10:51
Last Login: 20 September 2016 17:27
Ico48
Kaffee Mania
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 08 March 2016 15:42
Last Login: 07 September 2016 09:40
Ico48
หยกมณี
รับราชการ
Member Since: 11 October 2007 12:51
Last Login: 04 September 2016 08:55
Ico48
bo
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 September 2016 09:41
Ico48
โจโมะน้ำตาล
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 April 2014 13:41
Last Login: 25 August 2016 15:35
Ico48
ดอกไม้เหล็ก
Member Since: 19 December 2007 13:15
Last Login: 24 August 2016 16:59
Ico48
เสาวนิตย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
Member Since: 08 August 2016 13:00
Last Login: 23 August 2016 16:07
Ico48
พี่พล
Member Since: 12 November 2007 14:00
Last Login: 19 August 2016 17:59
Ico48
ืninra
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 19 August 2016 14:10
Last Login: 19 August 2016 15:59
Ico48
อนงค์
รับราชการ
งานการเจ้าหน้าที่ มอ.ปัตตานี
Member Since: 18 December 2007 16:05
Last Login: 18 August 2016 14:04
Ico48
daina
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:06
Last Login: 11 August 2016 10:19
Ico48
pr_psu trang
Member Since: 02 September 2011 10:40
Last Login: 09 August 2016 15:47
Ico48
รัตน์
ภาควิชาพืชศาสตร์
Member Since: 15 January 2008 10:31
Last Login: 09 August 2016 10:59
Ico48
สกนธ์
Member Since: 03 December 2014 11:21
Last Login: 08 August 2016 16:39
Ico48
นฤมล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 04 August 2016 17:02
Last Login: 08 August 2016 14:32
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
Member Since: 05 August 2016 13:54
Last Login: 05 August 2016 14:22
Ico48
nagarindkx
Member Since: 11 October 2007 09:00
Last Login: 04 August 2016 15:51
Ico48
ไอ้ตัวเล็ก
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
Member Since: 04 August 2016 15:19
Last Login: 04 August 2016 15:47
Ico48
กระเจี๊ยบ
Member Since: 15 December 2014 11:29
Last Login: 04 August 2016 15:10
Ico48
โลมาสีชมพู
Member Since: 11 July 2011 09:18
Last Login: 01 August 2016 09:04