นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
นางยืนยง
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2016 11:59
Last Login: 29 November 2016 12:05
Ico48
jack
Member Since: 29 January 2008 16:10
Last Login: 29 November 2016 09:15
Ico48
อับดุลเลาะห์ สะมาโระ
Member Since: 25 November 2016 23:34
Last Login: 25 November 2016 23:34
Ico48
ศราวดี
รับราชการ
กองแผนงาน
Member Since: 18 June 2013 11:09
Last Login: 25 November 2016 16:44
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 25 November 2016 16:28
Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
Member Since: 30 November 2007 09:27
Last Login: 25 November 2016 13:53
Ico48
Smile
HR PSU Suratthani campus
Member Since: 11 July 2011 09:26
Last Login: 25 November 2016 13:45
Ico48
คุณ นิศาชล นวลแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยายาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 November 2016 10:09
Last Login: 17 November 2016 10:12
Ico48
เพียงผู้หญิงคนหนึ่ง
Member Since: 06 Febuary 2008 20:10
Last Login: 15 November 2016 11:34
Ico48
น้องอิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 13 Febuary 2009 12:02
Last Login: 08 November 2016 11:58
Ico48
Melon
รับราชการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 18 Febuary 2015 14:54
Last Login: 04 November 2016 11:54
Ico48
^^^TalenGirl-Pla^^^
ลูกจ้างชั่วคราว
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 15:48
Last Login: 13 October 2016 23:23
Ico48
อิสรภาพ
Member Since: 25 January 2010 16:28
Last Login: 10 October 2016 11:17
Ico48
นุนอนนาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 07 August 2012 09:22
Last Login: 10 October 2016 09:49
Ico48
kanjana
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 12 September 2011 09:53
Last Login: 08 October 2016 10:46
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 28 September 2016 18:05
Ico48
สินีนาถ บุญพรหมสุข
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:11
Last Login: 27 September 2016 16:15
Ico48
Marky
Member Since: 13 Febuary 2009 09:52
Last Login: 23 September 2016 14:04
Ico48
นุ้ย เปรมยุดา
Member Since: 22 September 2016 11:10
Last Login: 22 September 2016 11:22
Ico48
su
พนักงานเงินรายได้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 November 2012 15:45
Last Login: 21 September 2016 15:42