นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 July 2009 09:12
Last Login: 31 January 2017 18:27
Ico48
anni
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Member Since: 21 January 2008 10:30
Last Login: 31 January 2017 15:47
Ico48
แก้วเกล้า
Member Since: 13 January 2016 14:55
Last Login: 27 January 2017 11:52
Ico48
อ. ณภัทร ปรีชา รัตนมา
รับราชการ
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Member Since: 03 January 2017 12:19
Last Login: 03 January 2017 17:47
Ico48
Miss Library
Member Since: 14 Febuary 2011 15:54
Last Login: 30 December 2016 16:08
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
Member Since: 19 December 2007 13:51
Last Login: 27 December 2016 23:43
Ico48
สุนันทา แก้วเจริญ
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 26 December 2016 11:05
Ico48
บุญประสิทธิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2016 17:32
Last Login: 20 December 2016 16:18
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 03 March 2014 09:20
Last Login: 20 December 2016 15:31
Ico48
Chamanat999 ^_^"
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 August 2010 13:42
Last Login: 08 December 2016 10:46
Ico48
Noopuk
ข้าราชการ
มหาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 06 December 2016 14:43
Last Login: 06 December 2016 14:47
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 22 November 2007 14:56
Last Login: 01 December 2016 07:38
Ico48
นางยืนยง
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2016 11:59
Last Login: 29 November 2016 12:05
Ico48
jack
Member Since: 29 January 2008 16:10
Last Login: 29 November 2016 09:15
Ico48
อับดุลเลาะห์ สะมาโระ
Member Since: 25 November 2016 23:34
Last Login: 25 November 2016 23:34
Ico48
ศราวดี
รับราชการ
กองแผนงาน
Member Since: 18 June 2013 11:09
Last Login: 25 November 2016 16:44
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 25 November 2016 16:28
Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
Member Since: 30 November 2007 09:27
Last Login: 25 November 2016 13:53
Ico48
Smile
HR PSU Suratthani campus
Member Since: 11 July 2011 09:26
Last Login: 25 November 2016 13:45
Ico48
คุณ นิศาชล นวลแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยายาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 November 2016 10:09
Last Login: 17 November 2016 10:12