นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Most Popular Contents For This Week

Ico48
ตกใจ...กับโครงการศิลาศิษย์ของคณะวิศวฯ
By Smarn
Flowers: 1
Ico48
การทำดี อย่าแค่ทำกิจกรรม ต้องทำต้องปฏิบัติให้เป็นกิจประจำทจึงเกิดเป็นกรรมคือเ...
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
Ico48
Be active
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 117