นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุดสัปดาห์นี้

Ico48
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
Ico48
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันแรก
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 203
Ico48
GC-MS Triple Quad
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 102
Ico48
Surface area and porosity analyzer (BET)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
Ico48
Megnetic purification
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 97
Ico48
ความจริงของชีวิต
ใน สันทิฏฐิโก
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 190
Ico48
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว
ใน learn
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 193
Ico48
อยู่ดีต้องทำ 4 look
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 123
Ico48
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 86
Ico48
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สอง
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 141
Ico48
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สาม
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 156