นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุดเดือนนี้

Ico48
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 94
Ico48
17025 กับ EDX
ใน 17025
โดย Wawa
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
Ico48
ตรวจความเต็มที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 110
Ico48
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 83
Ico48
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 98
Ico48
FE-SEM เครื่องล่าสุด
ใน บันทึกความประทับใจ
โดย บุษราคัม
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
Ico48
N/Protein Analyzer: Chapter 11_ Not ready
ใน science-equipment
โดย DaDa
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
Ico48
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
Ico48
Passive knowledge and active knowledge
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 124