นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุดเดือนนี้

Ico48
สั่งปิดเครื่องด้วยปุ่มของ Orange Pi
ใน Electronic
โดย ServiceMan
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 83
Ico48
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 173
Ico48
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 178
Ico48
การตลาดกับการเกษตร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 114
Ico48
FT-IR Microscope Training
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 293
Ico48
การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
ใน 17025
โดย Wawa
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 141
Ico48
การเลือกคอลัมน์ GC (เฟสคงที่ของคอลัมน์)
ใน VCharKarn
โดย หัวกรวด
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 117
Ico48
ประกันคุณภาพตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
Ico48
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 142
Ico48
คนสำคัญที่การทำหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258