นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้มากที่สุดเดือนนี้

Ico48
น้ำตาลในเมนูแก้วโปรดของใครหลายๆคน
ใน story-from-the-book
โดย Kanom Phing
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
Ico48
GC-MS Triple Quad
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 106
Ico48
Surface area and porosity analyzer (BET)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
Ico48
Megnetic purification
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
Ico48
รูปแบบชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
Ico48
HPLC ไม่มีแรงดัน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 61
Ico48
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 102
Ico48
อยู่ดีต้องทำ 4 look
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 136
Ico48
ความภูมิใจ
ใน ทั่วไป
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 86
Ico48
ร้านอาหารในยะหา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 160