นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Most Popular Contents For This Month

Ico48
อีตาJack Somboon [IP: 58.10.107.37] เริ่มมาโจมตีอีกแล้วนะคะ บันทึกเดิมๆไม่สาม...
By โอ๋-อโณ
Flowers: 3