นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตล่าสุด

Ico48
ระบบคุณภาพ
โดย เอ่เอ๊
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ กิจกรรม KM กิจกรรม 5 ส
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:18
Ico48
กิจกรรมฤดูร้อน ม.อ.
โดย chemE112
สำรวจกิจกรรม ในช่วงฤดูร้อน 2553
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:18
Ico48
วิจัยเหมืองแร่
โดย Wiseman
รวบรวมงานวิจัยด้านเหมืองแร่ของคณาจารย์
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:12
Ico48
กิจกรรมพัมนาสังคม
โดย อะเมี๋ยวโย่ว
อาสาพัฒนา
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:11
Ico48
เครือข่ายวิจัย วิศวะฯ
โดย Pruittikorn Smithmaitrie
แบ่งบัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:08
Ico48
km new comer
โดย Klangduen Pochana
new
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2553 11:07
Ico48
Ann-Net & PR
โดย Ann-Net
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2553 04:33
Ico48
Ann-Net & HRD
โดย Ann-Net
พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2553 04:29
Ico48
Ann-Net & KM
โดย Ann-Net
เรียนรู้เรื่อง KM รอบตัว รอบมอ
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2553 04:20
Ico48
กราฟิค
โดย ศรีนรา
กราฟิค
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2553 12:58
Ico48
Competency
โดย แฉ็งแม็ง
หายไปจากปล็ค มา ปีกว่า ลืมไปแล้วว่ามีปล็คของตัวเอง อดีตเคยแรง ไม่ใช่ไม่มีเวลาเขียนแต่ผมไม่มีเรื่องที่เป็นสาระเท่าไหร่เลยอาย ๆเวลาเขียน เมื่อวานได้ร...
เมื่อ: 29 มกราคม 2553 09:32
Ico48
Share room: Competency Practice Sharing
โดย ปิติกานต์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การนำ Competency มาใช้ในองค์กร
เมื่อ: 28 มกราคม 2553 09:50
Ico48
ข่าวม.อ.ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
โดย naruemon.so
ข่าวม.อ.ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 15:25
Ico48
ข่าวบริการ
โดย naruemon.so
ข่าวบริการ ประชาสัมพันธ์
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 15:14
Ico48
ข่าวสมัครงาน
โดย naruemon.so
ข่าวสมัครงาน ประชาสัมพันธ์
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 14:58
Ico48
ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย naruemon.so
ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 14:57
Ico48
Tip on work
โดย PSU-BIC
รวบรวมข่าวสารประสบการณ์ระหว่างเดินทาง
เมื่อ: 14 มกราคม 2553 15:39
Ico48
กิจกรรม 7 ส
โดย PSU-BIC
กิจกรรม 7 ส และการพัฒนา PSU-BIC ตามหลัก 7 ส
เมื่อ: 14 มกราคม 2553 15:13
Ico48
เรื่องเล่าของผู้บริหาร
โดย PSU-BIC
เรื่องเล่าประสบการณ์ ทางด้านการบริหารงานของผู้บริหาร
เมื่อ: 14 มกราคม 2553 11:51
Ico48
ม.อ.ตรัง
โดย น้องอิน
รวมชาว ม.อ.ตรังที่เขียน blog
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2552 11:11