นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตล่าสุด

Ico48
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ServiceMan
ชุมชนคนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2550 10:03
Ico48
การจัดการความรู้
โดย ต้นสารภี
แนวคิดการจัดความรู้ของผู้บริหาร
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2550 09:55
Ico48
เงินเดือน
โดย ต้นสารภี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2550 09:41
Ico48
CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
รวมเรื่องราวการบริการจัดการงานวิจัย ม.อ. โดยสมาชิกกลุ่ม psu-rd@group.psu.ac.th จึงใช้ชื่อว่า CoP-rm (CoP ของการจัดการงานวิจัย ส่วน ม.อ. มีอ้างอยู่แ...
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2550 20:48
Ico48
สวัสดิการ
โดย อภิสรา
รวบรวมเรื่องราวสวัสดิการทั้งหมด
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 14:19
Ico48
รวมเรื่องน่ารู้
โดย อทิตยา
รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะรู้
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 14:15
Ico48
ยา
โดย kanya
ยา
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:48
Ico48
คนห้องยา
โดย จีระวรรณ วิฬาสุวรรณ
สสสสห
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:42
Ico48
การถ่ายภาพ
โดย nathaya
test โปรแกรม http://share.psu.ac.th/planet/
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:40
Ico48
คนห้องยา
โดย เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
เรื่องเกี่ยวกับเภสัช
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:40
Ico48
สัตว์เลี้ยง
โดย laddavan thianthiti
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของคน
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
คนห้องยา
โดย พรศิริ สุพัฒนกุล
ยาเตรียมใหม่
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
ท่องเที่ยว
โดย sam
แหล่งท่องเที่ยว
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
คนห้องยา
โดย โลมาสีชมพู
Any problem U can tell me
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
เรื่องราวชาวศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
เป็นที่รวมรวมบล็อกของสมาชิกศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส่งอีเมล์ข่าวสารให้แก่ชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ PSU-cc ทุกๆชั่วโมง
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2550 09:25
Ico48
CoP-science
โดย Tarakorn.P
CoP-science
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550 17:16
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
โดย SuDa
ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550 08:26
Ico48
ccsss
โดย nagarindkx
ทดสอบทำระบบแทน Mailing List
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550 09:25
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
โดย ศศิธร คงทอง
รวมเรื่องงาน เรื่องทั่วไป ของคนวิจัย ม.อ.
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550 13:16