นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตล่าสุด

Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย พรพนา
รวบรวมความเห็นเกี่ยวกันการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:50
Ico48
Cop:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย เจนวดี
รวบรวมเรื่องราวจากคนประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:44
Ico48
QA
โดย จีราณี
รวมบล็อกที่น่าสนใจ
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:42
Ico48
งานวิจัย
โดย ตุ๊ก
งานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
วิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา
โดย พาชื่น
รวมข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนของภาควิชาเภสัชวิทยา
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:39
Ico48
เรื่องทั่วไป
โดย มยุรี
เก็บเรื่องราวทั่วไปที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:38
Ico48
วิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โดย พรพนา
เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:37
Ico48
งานวิจัยจุลชีววิทยา
โดย yaya
งานวิจัยจุลชีววิทยาปี 2550
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:36
Ico48
ผู้บันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยภาควิชา
โดย อริสา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:36
Ico48
กลุ่มการจำลอง/เทคนิดการจำลอง/การสวดมนต์/มังสวิรัส
โดย นทีกานต์
เชิญชวนส่งความรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำลอง เทคนิดการจัดการ การสวดมนต์/มังสวิรัส
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:36
Ico48
บุคลากรภาควิชาชีวเคมี
โดย นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ภาควิชาชีวเคมี มีคณาจารย์ จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักวิทย์ 5 คน
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:36
Ico48
นักวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดย สวลี
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ และด้านที่แต่ละท่านสนใจ
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 11:36
Ico48
blogคนคณะวิทย์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เป็นการรวบรวมblog ที่เปิดโดยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มอ.
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 09:15
Ico48
การพัฒนาบุคลากร
โดย BB
รวมบล็อกของคนคณะวิทยาศาสตร์คะ
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 16:02
Ico48
เล่าสู่กันฟัง
โดย อัมพร
นานาสาระ ความรู้ทั่วไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 15:54
Ico48
เที่ยวละไม...ไปทุกที่
โดย หนูณิชน์
เอาไว้หาข้อมูลท่องเที่ยว ทำงานมาทั้งปี ให้รางวัลกับตัวเองหน่อย
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 14:42
Ico48
การพัฒนาเว็บไซต์
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รวบรวมสาระด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ จากคนทำเว็บ
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2550 21:19
Ico48
ขีด ขีด - - เขียน เขียน
โดย พรทิพย์
จิปาถะ
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2550 15:54
Ico48
KM Lead Team
โดย เนาวนิตย์
ท่าน
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2550 12:21
Ico48
การจัดการระบบยา
โดย เนาวนิตย์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2550 09:58