นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตล่าสุด

Ico48
งานอาคารวิทยาเขตปัตตานี
โดย แวฮัสนะห์ อีบุ๊
ติดตามอ่านงานเขียนของชาวงานอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:40
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย ดอกไม้เล่าเรื่อง
ติดตามอ่านงานเขียนของบุคลากร วข.ปน.
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:40
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย กาญจนา ไชยรัตน์
ไว้สำหรับการติดตามข่าวสารต่าง ๆ
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:40
Ico48
ความดี
โดย วาสนา
การทำความดี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:40
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย สุธีรา โกมลมาลัย
งานเขียนของชาวปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:40
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย นันทิยา
เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย Hope
เป็นแหล่งรวมเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟัง
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
ห่วงใยภาคใต้
โดย นาย สิริชัย พลับช่วย
ความคิดถึงความห่วงใยของพี่น้องชาวไทยให้พี่น้องชาวใต้
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย warissara chandang
รวมงานเขียนของชาวปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย ปริศนา
ติดตามอ่านงานเขียนของบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
ติดตามงานเขียนกิจการนักศึกษา
โดย บรรจง เฉลิมวงค์
ติดตามงานด้านกิจการนักศึกษา
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย koko
ติดตามงานเขียนของชาววขปน.
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
รวมงานเขียนของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดย แป๊ะเปา
รวมงานเขียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
ลังกาสุกะ
โดย บันทึก
ติดตามอ่านงานเขียนของชาวปัตตานี ที่อยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดและลูกปืนเป็นเสียงดนตรี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:39
Ico48
ลานชาว มอ.ปัตตานี
โดย ทา ยุ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:38
Ico48
งานเขียนของชาวปัตตานี
โดย nharmony
ติดตามงานเขียนของชาว วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:38
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย ตนคอน
ติดตามอ่านงานเขียนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:38
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย บุษาพร
ข้อมูลงานเขียนของบุคลากรภายในวิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:38
Ico48
งานเขียนของคนปัตตานี
โดย sunanta prombut
ติดตามอ่านงานเขียนของบุคลากรชาวปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:38
Ico48
ชุมชนชาวปัตตตานี
โดย คนวิเทศ
งานเขียนของชาววิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:37