นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตล่าสุด

Ico48
งานบริการการศึกษา
โดย heartbeat
งานบริการการศึกษา
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:53
Ico48
nop
โดย nop inu
nop
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:52
Ico48
คอมพิวเตอร์
โดย กล้วยน้ำว้า
ww
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:51
Ico48
วิทันสาสมาธิ
โดย penprapa
หลักสูตรสอนครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:50
Ico48
ไปอย่างไร ที่ไหน
โดย Thaporn
ทำอย่างไร
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:48
Ico48
คณะศิลปศาสตร์
โดย ดอกหญ้า
ความรู้
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:48
Ico48
เรื่องง่ายๆใครๆก็รู้
โดย Champy
เรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ แต่บางคนไม่รู้..
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:47
Ico48
คณะศิลปศาสตร์
โดย Champy
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 16:22
Ico48
PHIROM
โดย ยุดา
เรื่องทั่วไป
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2555 22:18
Ico48
ชุมชนคนสุราษฎร์ฯ
โดย Smile
แหล่งพบปะของชาวสุราษฎร์ฯ
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 09:33
Ico48
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
เรื่องเล่ากองวิชาการฯ
เมื่อ: 20 มกราคม 2555 14:43
Ico48
รายงานผลการดำเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
โดย ~>aRuNaN<~
KPIs ประจำหน่วยบริการวิชาการ สำหรับรายงานผลให้กับกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อ: 06 มกราคม 2555 10:43
Ico48
โครงการห้องสมุดใจดีให้บริการ
โดย อุไร ไปรฮูยัน
บริการสร้างความพึงพอใจสูงสุดเพื่อความเป็นเลิศในการบริการ
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2554 09:45
Ico48
ถูกใจ
โดย คนธรรมดา
รวบรวมบันทึกที่ถูกใจ
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 16:26
Ico48
ชุมชนชาว กจ.
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เป็นการรวบรวมบล๊อกของชาวกองการเจ้าหน้าที่
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2554 11:00
Ico48
เรื่องเล่าผู้บริหารคณะฯ
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
รวบรวมเรื่องเล่าผู้บริหารคณะฯ อาทิเช่น ผู้บริหาร /หน.ภ.วิชาฯ/หน.หน่วย ฯลฯ
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2554 09:33
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอที
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไอที
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 16:47
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 16:46
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 16:44
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2554 16:43