นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
แนวปฏิบัติ/ตัวอย่างในการทำงานที่ดี
By nana
วิธีการปฏิบัติงานที่ดี
at: 15 March 2010 17:26
Ico48
เรื่องเล่าของผู้บริหาร
By nana
เป็นการเล่าเรื่องของผู้บริหาร
at: 15 March 2010 17:25
Ico48
สุขภาพ
By ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้น เป๋นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เมือทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างมี...
at: 11 March 2010 12:36
Ico48
จิปาถะ
By PSU-BIC
รวมเรื่องราวหลากหลาย
at: 09 March 2010 09:57
Ico48
มุมสุขภาพ
By PSU-BIC
รวมรวมข่าวสารทางด้านสุขภาพชีวิตที่ดี
at: 09 March 2010 09:54
Ico48
สาระน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง
By PSU-BIC
รวบรวมสาระน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง
at: 09 March 2010 09:52
Ico48
แนวปฏิบัติ/ตัวอย่างที่ดีของการทำงาน
By PSU-BIC
แนวปฏิบัติและตัวอย่างที่ดีของการทำงาน
at: 09 March 2010 09:51
Ico48
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
By PSU-BIC
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
at: 09 March 2010 09:49
Ico48
เรื่องเล่า
By pChet
เรื่องเล่าชาววิศวะ
at: 25 Febuary 2010 11:01
Ico48
บริหารภาคโยธา
By ธนิต เฉลิมยานนท์
บริหารภาคโยธา
at: 25 Febuary 2010 10:57
Ico48
งานบริหารบุคคล
By สมเกียรติ
งานบริหารบุคคลในองค์กรของรัฐ
at: 25 Febuary 2010 10:57
Ico48
เรื่องเล่า
By กุลชนาฐ
เรื่องทั่วไป
at: 25 Febuary 2010 10:56
Ico48
MATLAB TIPS
By L2K
รวมเทคนิกการใช้งาน MATLAB
at: 25 Febuary 2010 10:56
Ico48
วิชาการ
By มิตรชัย
เล่าประสบการณ์และสนทนาทุกเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการ ในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย
at: 25 Febuary 2010 10:56
Ico48
งานวิจัย ด้าน ความปลอดภัย
By ธนิต เฉลิมยานนท์
งานวิจัย ด้าน ความปลอดภัย
at: 25 Febuary 2010 10:56
Ico48
กิจกรรมนักศึกษา
By ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
กิจกรรมนักศึกษา
at: 25 Febuary 2010 10:55
Ico48
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเคมี
By pChet
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเคมี
at: 25 Febuary 2010 10:55
Ico48
งานวิจัย ด้าน ความปลอดภัย
By Klangduen Pochana
งานวิจัย ด้าน ความปลอดภัย และการยศาสตร์
at: 25 Febuary 2010 10:55
Ico48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
By ---
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
at: 17 Febuary 2010 23:21
Ico48
สนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
By กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
Planet นี้ ประสงค์จะให้เป็นแหล่งรวมข้อมูล ความรู้ ข้อปฏิบัติงานเด่น ฯลฯ เกี่ยวกับงานด้านการสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบั...
at: 12 Febuary 2010 11:25