นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ServiceMan
ชุมชนคนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
at: 23 October 2007 10:03
Ico48
การจัดการความรู้
By ต้นสารภี
แนวคิดการจัดความรู้ของผู้บริหาร
at: 22 October 2007 09:55
Ico48
เงินเดือน
By ต้นสารภี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน
at: 22 October 2007 09:41
Ico48
CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.
By ศศิธร คงทอง
รวมเรื่องราวการบริการจัดการงานวิจัย ม.อ. โดยสมาชิกกลุ่ม psu-rd@group.psu.ac.th จึงใช้ชื่อว่า CoP-rm (CoP ของการจัดการงานวิจัย ส่วน ม.อ. มีอ้างอยู่แ...
at: 21 October 2007 20:48
Ico48
สวัสดิการ
By อภิสรา
รวบรวมเรื่องราวสวัสดิการทั้งหมด
at: 19 October 2007 14:19
Ico48
รวมเรื่องน่ารู้
By อทิตยา
รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะรู้
at: 19 October 2007 14:15
Ico48
ยา
By kanya
ยา
at: 19 October 2007 11:48
Ico48
การถ่ายภาพ
By nathaya
test โปรแกรม http://share.psu.ac.th/planet/
at: 19 October 2007 11:40
Ico48
คนห้องยา
By เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
เรื่องเกี่ยวกับเภสัช
at: 19 October 2007 11:40
Ico48
สัตว์เลี้ยง
By laddavan thianthiti
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของคน
at: 19 October 2007 11:39
Ico48
คนห้องยา
By พรศิริ สุพัฒนกุล
ยาเตรียมใหม่
at: 19 October 2007 11:39
Ico48
ท่องเที่ยว
By sam
แหล่งท่องเที่ยว
at: 19 October 2007 11:39
Ico48
คนห้องยา
By โลมาสีชมพู
Any problem U can tell me
at: 19 October 2007 11:39
Ico48
เรื่องราวชาวศูนย์คอมพิวเตอร์
By วิภัทร ศรุติพรหม
เป็นที่รวมรวมบล็อกของสมาชิกศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส่งอีเมล์ข่าวสารให้แก่ชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ PSU-cc ทุกๆชั่วโมง
at: 18 October 2007 09:25
Ico48
CoP-science
By Tarakorn.P
CoP-science
at: 17 October 2007 17:16
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
By SuDa
ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
at: 17 October 2007 08:26
Ico48
ccsss
By nagarindkx
ทดสอบทำระบบแทน Mailing List
at: 15 October 2007 09:25
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
By ศศิธร คงทอง
รวมเรื่องงาน เรื่องทั่วไป ของคนวิจัย ม.อ.
at: 14 October 2007 13:16