นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
ประกันคุณภาพ
By พรพนา
รวบรวมความเห็นเกี่ยวกันการประกันคุณภาพการศึกษา
at: 26 October 2007 11:50
Ico48
Cop:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
By เจนวดี
รวบรวมเรื่องราวจากคนประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์
at: 26 October 2007 11:44
Ico48
QA
By จีราณี
รวมบล็อกที่น่าสนใจ
at: 26 October 2007 11:42
Ico48
งานวิจัย
By ตุ๊ก
งานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา
at: 26 October 2007 11:39
Ico48
วิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา
By พาชื่น
รวมข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนของภาควิชาเภสัชวิทยา
at: 26 October 2007 11:39
Ico48
เรื่องทั่วไป
By มยุรี
เก็บเรื่องราวทั่วไปที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
at: 26 October 2007 11:38
Ico48
วิจัย คณะวิทยาศาสตร์
By พรพนา
เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
at: 26 October 2007 11:37
Ico48
งานวิจัยจุลชีววิทยา
By yaya
งานวิจัยจุลชีววิทยาปี 2550
at: 26 October 2007 11:36
Ico48
ผู้บันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยภาควิชา
By อริสา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
at: 26 October 2007 11:36
Ico48
กลุ่มการจำลอง/เทคนิดการจำลอง/การสวดมนต์/มังสวิรัส
By นทีกานต์
เชิญชวนส่งความรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำลอง เทคนิดการจัดการ การสวดมนต์/มังสวิรัส
at: 26 October 2007 11:36
Ico48
บุคลากรภาควิชาชีวเคมี
By นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ภาควิชาชีวเคมี มีคณาจารย์ จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักวิทย์ 5 คน
at: 26 October 2007 11:36
Ico48
นักวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
By สวลี
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ และด้านที่แต่ละท่านสนใจ
at: 26 October 2007 11:36
Ico48
blogคนคณะวิทย์
By รัตติยา เขียวแป้น
เป็นการรวบรวมblog ที่เปิดโดยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มอ.
at: 26 October 2007 09:15
Ico48
การพัฒนาบุคลากร
By BB
รวมบล็อกของคนคณะวิทยาศาสตร์คะ
at: 25 October 2007 16:02
Ico48
เล่าสู่กันฟัง
By อัมพร
นานาสาระ ความรู้ทั่วไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้
at: 25 October 2007 15:54
Ico48
เที่ยวละไม...ไปทุกที่
By หนูณิชน์
เอาไว้หาข้อมูลท่องเที่ยว ทำงานมาทั้งปี ให้รางวัลกับตัวเองหน่อย
at: 25 October 2007 14:42
Ico48
การพัฒนาเว็บไซต์
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รวบรวมสาระด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ จากคนทำเว็บ
at: 24 October 2007 21:19
Ico48
ขีด ขีด - - เขียน เขียน
By พรทิพย์
จิปาถะ
at: 24 October 2007 15:54
Ico48
KM Lead Team
By เนาวนิตย์
ท่าน
at: 24 October 2007 12:21
Ico48
การจัดการระบบยา
By เนาวนิตย์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
at: 24 October 2007 09:58