นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
งานบริการการศึกษา
By heartbeat
งานบริการการศึกษา
at: 01 June 2012 14:53
Ico48
nop
By nop inu
nop
at: 01 June 2012 14:52
Ico48
วิทันสาสมาธิ
By penprapa
หลักสูตรสอนครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ
at: 01 June 2012 14:50
Ico48
ไปอย่างไร ที่ไหน
By Thaporn
ทำอย่างไร
at: 01 June 2012 14:48
Ico48
คณะศิลปศาสตร์
By ดอกหญ้า
ความรู้
at: 01 June 2012 14:48
Ico48
เรื่องง่ายๆใครๆก็รู้
By Champy
เรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ แต่บางคนไม่รู้..
at: 01 June 2012 14:47
Ico48
คณะศิลปศาสตร์
By Champy
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
at: 31 May 2012 16:22
Ico48
PHIROM
By ยุดา
เรื่องทั่วไป
at: 05 May 2012 22:18
Ico48
ชุมชนคนสุราษฎร์ฯ
By Smile
แหล่งพบปะของชาวสุราษฎร์ฯ
at: 21 March 2012 09:33
Ico48
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
By คนข้างหลัง
เรื่องเล่ากองวิชาการฯ
at: 20 January 2012 14:43
Ico48
รายงานผลการดำเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
By ~>aRuNaN<~
KPIs ประจำหน่วยบริการวิชาการ สำหรับรายงานผลให้กับกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
at: 06 January 2012 10:43
Ico48
โครงการห้องสมุดใจดีให้บริการ
By อุไร ไปรฮูยัน
บริการสร้างความพึงพอใจสูงสุดเพื่อความเป็นเลิศในการบริการ
at: 10 December 2011 09:45
Ico48
ถูกใจ
By คนธรรมดา
รวบรวมบันทึกที่ถูกใจ
at: 01 December 2011 16:26
Ico48
ชุมชนชาว กจ.
By รัตติยา เขียวแป้น
เป็นการรวบรวมบล๊อกของชาวกองการเจ้าหน้าที่
at: 15 November 2011 11:00
Ico48
เรื่องเล่าผู้บริหารคณะฯ
By นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
รวบรวมเรื่องเล่าผู้บริหารคณะฯ อาทิเช่น ผู้บริหาร /หน.ภ.วิชาฯ/หน.หน่วย ฯลฯ
at: 15 November 2011 09:33
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา
By นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา
at: 14 November 2011 16:46
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
By นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
at: 14 November 2011 16:44