นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
นอ.บอ2
By win
อบรมครับ
at: 30 May 2009 14:29
Ico48
นบ.มอ.2
By คนสร้างสุข
สมุดนักบริหารรุ่น2
at: 30 May 2009 14:29
Ico48
นบ.ม.อ.2
By บุหงา-ปัตตานี
รวมรุ่น เมื่อคนมีคุณธรรม ต้องเป็นผู้บริหาร
at: 30 May 2009 14:29
Ico48
นบ.ม.อ.2
By ไทยมุง
รวมสมุดของนักบริหาร รุ่น 2
at: 30 May 2009 14:29
Ico48
นบ.ม.อ.2
By Dej-adisai
รวมสมุดนักบริหาร 2
at: 30 May 2009 14:29
Ico48
นบ.ม.อ.2
By คุณเร
รวมสมุดนักเรียน นบ.ม.อ.2
at: 30 May 2009 14:28
Ico48
psu leader 2
By แป๊ะเปา
รวมเรื่องเล่าชาว นบ.มอ.2
at: 30 May 2009 14:28
Ico48
นบ.ม.อ.2
By Lilly
รวมสมุดนักบริหารรุ่น 2
at: 30 May 2009 14:28
Ico48
นบ.ม.อ.2
By เมตตา
รวมสมุดนักบริหารรุ่น2
at: 30 May 2009 14:28
Ico48
นบ.ม.อ.2
By น้อง
รวมบันทึกของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นบ.ม.อ. รุ่น2
at: 30 May 2009 14:28
Ico48
ระบบข้อมูลบริการวิชาการ
By Klangduen Pochana
ระบบข้อมูลบริการวิชาการ
at: 25 May 2009 11:46
Ico48
QA_CREATIVE
By ดร.วันดี
สร้างสรรค์ความคิด พัฒนาระบบคุณภาพก้าวไกล
at: 16 May 2009 18:34
Ico48
krai
By Krai
เรื่องทั่วไป
at: 22 April 2009 16:20
Ico48
เดียร์ คณะการแพทย์แผนไทย
By เดียร์
คณะการแพทย์แผนไทย ได้กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP.) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตอนนี้บุคลากรคณะฯ ก็เลยหน้าดำคร่ำเค...
at: 30 March 2009 15:27
Ico48
เพื่อนสมาชิก
By ColorBugs
รวมบล็อกของเพื่อนๆ
at: 30 March 2009 11:23
Ico48
การพัฒนางาน
By น้องอิน
การพัฒนางาน
at: 25 March 2009 12:56
Ico48
การดูแลนักศึกษา
By น้องอิน
การให้บริการนักศึกษา
at: 19 March 2009 13:13
Ico48
รวมเรื่องพัสดุ
By นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
ความรู้ด้านงานพัสดุ
at: 19 March 2009 11:13
Ico48
เทคโนโลยี
By น้องอิน
คอม it
at: 18 March 2009 16:03