นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
ชาวสุราษฎร์จ้า
By เม็ดทราย
บันทึกคน ม.อ. สุราษฎร์
at: 19 June 2009 13:20
Ico48
ทั่วไป
By ภารดี แท่นทอง
รวบรวมเรื่องทั่วไป
at: 15 June 2009 20:05
Ico48
KM
By ชาวเล
การจัดการความรู้
at: 12 June 2009 08:26
Ico48
แบ่งปันสิ่งดี ๆ
By สุดารัตน์
จากบิวตี่ คณะทรัพย์
at: 08 June 2009 09:11
Ico48
รวบรวมความรู้การใช้งาน Email PSU
By บิวตี้
เป็นแพลนเน็ตที่พยายามรวบรวมที่เกี่ยวกับการใช้งาน Email PSU ทั้งปัญหาที่เคยเจอจากผู้ใช้งานและคำแนะนำต่างๆ ที่มีผู้มาแบ่งปันเขียนบันทึกไว้
at: 04 June 2009 14:28
Ico48
การบ้าน นบ.มอ.2
By win
จากผลการฝึกอบรม 3+4 วันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าวิชาการเชิงบริหารจริง ๆ
at: 03 June 2009 10:49
Ico48
นบ.ม.อ.2
By ชาวเล
สมาชืก นบ.มอ.2
at: 31 May 2009 20:21
Ico48
PSU-Leader2
By Chutima
PSU-Leader2
at: 30 May 2009 14:51
Ico48
ทั่วไป
By แป๊ะเปา
เรื่องที่อยากเก็บบ
at: 30 May 2009 14:38
Ico48
นบ.มอ.2
By pranee pranee visalpattanasin
รวมสมุดนบ.มอ.2
at: 30 May 2009 14:37
Ico48
ประกันคุณภาพ
By คุณเร
รวมเรื่องประกันคุณภาพ
at: 30 May 2009 14:36
Ico48
นบ.ม.อ.2
By ภารดี แท่นทอง
รวมเรื่อง นบ.ม.อ.2
at: 30 May 2009 14:34
Ico48
นบ.ม.อ.2
By โชแชง
รวมสมุดนักบริหารรุ่น 2
at: 30 May 2009 14:33
Ico48
นบ.ม.อ.2
By wanderer
รวมบล็อกเพื่อน นบ.ม.อ.2
at: 30 May 2009 14:32
Ico48
นบ.ม.อ.2
By สุธน ไชยสุวรรณ
เล่าเรื่องการเรียนการสอนจากทะเบียนกลาง
at: 30 May 2009 14:32
Ico48
นบ.ม.อ.2
By heartbeat
รวมบล๊อกเพื่อน นบ.ม.อ.2
at: 30 May 2009 14:31
Ico48
นบ.ม.อ.2
By manop ta tarasin
นบ.มอ.2
at: 30 May 2009 14:30
Ico48
นบ.ม.อ.2
By นายสมใจ
สมุดบันทึกสมใจ
at: 30 May 2009 14:30
Ico48
นบ.ม.อ.2
By nopporn ketwilai
รวมสมุดนักบริหารรุ่น2
at: 30 May 2009 14:30
Ico48
นบ.ม.อ.2
By คนข้างหลัง
รวมสมุดนักบริหารรุ่น2
at: 30 May 2009 14:29