นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
travels
By gamigazae
travels
at: 02 December 2009 14:29
Ico48
general-interesting
By gamigazae
general-interesting
at: 02 December 2009 14:26
Ico48
educations
By gamigazae
educations
at: 02 December 2009 14:24
Ico48
ทดสอบ
By Chanjula
pin test blog
at: 26 October 2009 16:07
Ico48
ทดสอบ
By siriwat wasiksiri
ทดสอบ
at: 26 October 2009 15:59
Ico48
งานประักันคุณภาพ
By bo
งานประักันคุณภาพ
at: 14 October 2009 13:40
Ico48
งานวิจัยและพัฒนา Research and Development
By JJ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับงานวิจัย พัฒนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
at: 08 October 2009 15:19
Ico48
my job
By blackgragon
-
at: 06 October 2009 14:39
Ico48
5s personnol psu.
By สายฝน
5ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
at: 27 September 2009 16:54
Ico48
ประชาพิจารณ์
By น้องอิน
ประชาพิจารณ์
at: 22 September 2009 20:24
Ico48
ข่าววิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By navamon.b
ข่าววิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ข้อมูลโดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
at: 10 September 2009 16:19
Ico48
จัดประชุม
By chan
เนื่องด้วยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด จะจัดการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อ...
at: 13 August 2009 19:46
Ico48
ข้อมูล
By น้ำขิง
ข้อมูลบล๊อก
at: 10 August 2009 10:53
Ico48
คลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
By tharinee
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ของคลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
at: 06 August 2009 15:11
Ico48
เกี่ยวกับการเจ้าฯ
By MeaW
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับหน่วยการเจ้าหน้าที่
at: 05 August 2009 22:55
Ico48
Blogger at PSU Trang
By ปิติกานต์
รวม Blog ของพี่ เพื่อนและน้องๆ วิทยาเขตตรัง ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา
at: 24 July 2009 15:09
Ico48
ชุมชนชำนาญการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
By โกโก้เย็น
รวบรวมข้อมูลด้านชำนาญการ
at: 23 July 2009 14:41
Ico48
AUNCHALEE-DENT_PSU
By อัญชลี สุวรรณโร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
at: 10 July 2009 16:27
Ico48
การสำรวจตัวเองก่อนขอสำเร็จการศึกษา
By HS8JMT
สวัสดีครับน้องชาว มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีทุกคนครับ วันนี้ขอบอกถึงการเตรียมตัวของน้องๆ ก่อนขอสำเร็จการศึกษาของน้องทุกคนเพื่อความเรียบร้อยของตัวน้องๆ...
at: 01 July 2009 09:01
Ico48
รวมมิตรคนมอ.
By คนข้างหลัง
รวมมิตรคนม.อ. รวบรวมเรื่องราวผ่านบันทึกแบบว่าเป็นแควนคอยติดตาม
at: 21 June 2009 16:23