นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องเล่าเกี่ยวกับงาน

29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
งานแยก/พับ
ใน การแบ่งงานใหม่
โดย สุดา ศิริวิลาวัณย์
กำหนดรหัสเวร และเวลาปฏิบัติงาน ดังนี้รหัสเวร 11 เวลา 7.30 - 15.30 น. จำนวน 2 คนรหัสเวร 12 เวลา 8.30 - 16.30 น. จำนวน 1 คน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1082
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 14:03
Ico48
งานซัก/อบ
ใน การแบ่งงานใหม่
โดย สุดา ศิริวิลาวัณย์
ลักษณะงาน :- กำหนดรหัสเวรและเวลาการปฏิบัติงานอบ ดังนี้รหัสเวร 81 งานอบ(เอาผ้าเข้า) เวลา 8.00 - 16.00 น.จำนวน 1 คนรหัสเวร 82 งานอบ (เอาผ้าออก) เวลา 9.00 - 17.00 น.จำนวน 1 คน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1020
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 14:00