นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

psu leader 2

07 กันยายน 2552
Ico48
องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียน ในกลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในงานประจำ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้จากก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2290
เมื่อ: 07 กันยายน 2552 19:43
01 กันยายน 2552
Ico48
การจัดการความรู้ในองค์กร
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
การจัดการความรู้ในองค์กร :AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2552 ในสัปดาห์นี้เราเรียน กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)รวม 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่เนียนในงานประจำ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน กา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 01 กันยายน 2552 14:05
Ico48
Road Map บริหารบุคคล : นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
“Road Map บริหารบุคคล”AAR นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1787
เมื่อ: 01 กันยายน 2552 12:57
02 กรกฎาคม 2552
Ico48
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
ยุทธวิธี เปลี่ยน..... !!!!!!!. เพื่อชีวิตและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า+++++ค้นพบตัวเองแล้วให้อยู่ในที่ ที่มีโอกาสแล้วชีวิตจะเปลี่ยนAAR นบ.ม.อ. 2สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552 ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในกลุ่มวิชาที่ 3การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3003
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2552 00:12
30 มิถุนายน 2552
Ico48
PSU 2565 คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
PSU 2565 บูรณาการ 2 โลก เพื่อ คุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์ ก้าวสู่ Top 3 Time ranking < 300 และ เมื่อกล่าวถึง ความเป็นมหาวิทยาลัย ต้อง สงขลานครินทร์เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 4 PSU FORESIGHTคุณภาพ คุณค่า มวลมนุษย์สัปดาห์ที่ 4วันที่ 26-27 มิถุนายน 255 สัปดาห์นี้เรายังคงเรียนกลุ่มวิชาที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 2064
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2552 00:58
19 มิถุนายน 2552
Ico48
บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
วาทะ กระแทกใจ...อย่างแรง! จริยธรรมนักบริหาร “บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องให้อภัย” “คบหาคนที่คิดบวกเป็นมิตร ชีวิตจะได้สดใส เป็นสุข” " งานที่เรายืนหยัดทำจะง่ายลง มิใช่เพราะลักษณะงานเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะความสามารถของเรา เพิ่มขึ้น เพราะทำจึงสำเร็จ"3วาทะ กรแทกใจสุดๆ หล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1992
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2552 18:55
16 มิถุนายน 2552
Ico48
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่3
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
.เล่าเรื่องเรียนรู้ นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์การบริหารงา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 2822
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2552 20:17
Ico48
AARนบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่2การบริหารตนเองและการจัดการคุณภาพชีวิต
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
เล่าเรื่องเรียนรู้ หลักสูตร นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2552 กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารตนเอง(Managing yourself) รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพชีวิต หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ &l...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1802
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2552 20:06
Ico48
นพลักษณ์:นบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่1
ใน นบ.ม.อ.2
โดย คนข้างหลัง
หลังจากได้รับการบ้านจากครูใหญ่ (ตัวจริง) คุณหมอวรัญ ให้ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จาการอบรม นบ.ม.อ.2 ผ่านการเขียนblog โดยมีผู้จัดการหลักสูตร คุณพี่เมตตาเป็นผู้ส่งผ่านสารจากผู้อำนวยการหลักสูตรมายังนักเรียนทุกคน เมื่อผอ.สั่งมี ฤ ที่นักเรียนชั้นดีอย่างเราจะไม่ทำตาม คิดได้อย่างนั้นก็นั่งทบทวนอยู่นาน2 นาน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1650
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2552 19:49
03 มิถุนายน 2552
Ico48
แด่ผู้บริหาร ผู้เป็นดั่งมนุษย์พิเศษ
ใน I am coming
โดย Chutima
ในวันที่เหนื่อยล้าสำหรับผู้บริหาร อาจเกิดอารมณ์ที่ไม่อยากเป็นผู้บริหารแล้ว อ่านข้อความนี้น่าจะให้กำลังใจตัวเองได้บ้างนะคะ----จากการอบรม นบ. ม.อ. รุ่นที่ 2 โดย ศ. พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล----ผู้บริหารไม่ใช่เป็นกันได้ทุกคนผู้บริหาร ถือเป็นสัญลักษณ์ ขององค์กรเป็นผู้ปกครองงานปกครองคือ งานพิเศษ ของคนพิเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2196
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2552 17:00
30 พฤษภาคม 2552
Ico48
ตัด(สิน)ใจ..เมื่อ อธรรม ชนะ ธรรมะ (ซะแล้ว)
ใน I am coming
โดย Chutima
กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ สหกรณ์ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดอบรมการทำซาลาเปา วันเสาร์ทั้งวัน เราก็อยากเรียนมากกกกก ก็ไปติดต่อจนต้องได้เป็นเสาร์นี้ เพราะ เสาร์อื่นๆไม่ว่าง เจ้าหน้าที่จัดคิวให้ได้อบรมตามกระบวนการแล้วเราก็เฝ้ารอวัน ... ลันลา ซาลาเปา..จ๋า ก่อนวันอบรมซาลาเปาแสนสุขสม 1 วัน หนังสือจาก SIPA ก็มาถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1305
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
03 มีนาคม 2551
Ico48
"เบื่อ"
ใน I am coming
โดย Chutima
บันทึกไว้ตอนนี้ .. ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราเคยรู้สึกแบบนี้"เบื่อ"มองฝนตก มองแดดออก มองโต๊ะทำงาน เดินไปทั่วตึก คนทำงานกันใหญ่ มองไปทั่ว ... เฮ้อ... เบื่อเบื่อเนี่ย เบื่อหมด ไม่อยากทำงาน (แม้งานจะล้นมือ) ข้อสอบยังไม่ได้ตรวจ งานวิจัยยังไม่ได้เขียน เวลาก็ไม่ได้มีเหลือมากมาย แต่ไม่มีแรงบันดาล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1308
เมื่อ: 03 มีนาคม 2551 20:35
03 มกราคม 2551
Ico48
เบื้องหลังภาพสวย
ใน I am coming
โดย Chutima
ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้รูปสวยขึ้นมาซักใบ ทั้งนายแบบ นางแบบ ตากล้อง ผู้ช่วยตากล้อง เพื่อนนางแบบ คนรับใช้ .... มากมาย เค้าต้องทำไรกันบ้าง อ่ะลองมาดูตัวอย่างรูปดุษฎีบัณฑิต SIIT ในชุดครุยอันน่าภาคภูมิใจกัน แม้จะไม่ใช่สาวๆหนุ่มๆเหมือนบัณฑิตน้องใหม่ แม้ต้องโพสกันสุดฤทธิ์ แม้ต้องร้อน และต้องเป็นผู้ช่วยตากล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3364
เมื่อ: 03 มกราคม 2551 20:10
02 มกราคม 2551
Ico48
ร้านไอศกรีม
ใน I am coming
โดย Chutima
ช่วงปลายเดือนพย 50แอบหนีไปเที่ยวเกาะลันตามา จะเที่ยวให้สนุก ต้องครบเครื่องทั้งที่เที่ยวที่กิน ขาดไม่ได้หลังเที่ยวเหนื่อยก็ต้องกินไอศกรีมนี่แหละ ขับมาตั้งไกลเกือบจะรอบเกาะแล้ว เจอแล้ว ร้านนี้ๆเข้ามาแล้วบรรยากาศก็ดีนะ เป็นบ้านไม้เก่าที่มา redecorate ใหม่ถูกใจป้าที่หัวใจยังเป็นวัย teenอ่ะ แล้วจะรอไร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4854
เมื่อ: 02 มกราคม 2551 22:18
Ico48
บันทึกหน้าแรก
ใน I am coming
โดย Chutima
สวัสดีปีใหม่ให้ตัวเอง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1237
เมื่อ: 02 มกราคม 2551 20:26