นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกไอที วิภัทร

21 มีนาคม 2555
Ico48
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
การตั้งเวลาทำงาน การทำให้ server ส่งอีเมล์ออกได้ การจัดการ GRUB boot loader การติดตั้ง firewall การจัดทำ ubuntu server แบบประหยัดค่าใช้จ่าย ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu เทคนิคการจัดทำ ssh server ที่ authen ผ่าน radius เทคนิคการสร้างเวบเปลี่ยนรหัสผ่านบน linux ติดตั้ง psu-netdrive บน u...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3439
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 12:19
Ico48
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
เทคนิคการจัดทำ file server ด้วย linux การจัดทำบริการ web server การดูข้อมูลพื้นฐานที่มีผลต่อการทำงานของ server ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu การสำรองข้อมูล การตั้งเวลาทำงาน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2602
เมื่อ: 21 มีนาคม 2555 08:32
20 มีนาคม 2555
Ico48
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
การจัดการบัญชีผู้ใช้ การจัดการแฟ้มและกำหนดสิทธิ์ การจัดพื้นที่แบ่งใช้ร่วมกันของผู้ใช้ การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่าย การจัดทำบริการ network drive
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2580
เมื่อ: 20 มีนาคม 2555 12:22
Ico48
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
การใช้งานลินุกซ์ การตั้งค่า network การจัดทำบริการ ssh server ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 โปรแกรม ssh client การจัดการ users และ groups
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2538
เมื่อ: 20 มีนาคม 2555 08:35
19 มีนาคม 2555
Ico48
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ลินุกซ์กู้ภัย จัดการ partition ของ hard disk ลินุกซ์ UBUNTU SERVER การติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2853
เมื่อ: 19 มีนาคม 2555 12:33
Ico48
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ไปสมัคร http://www.facebook.com/groups/psulug ทดลองอบรมกับรุ่นนี้ ถือว่าเป็นการอบรมรุ่นก่อนรุ่นแรก แนวการอบรมครั้งเป็นการเรียนรู้ตามบันทึกย่อๆที่เขียนในเวบ อนาคตมีแผนปรับปรุงเป็นสื่อการเรียนรู้แบบอื่นๆที่เหมาะสม แนะนำแนวคิด หลักสูตรลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน หัวข้อที่ต้องเรียนรู้ หัวข้ออบรมหลักสู...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2608
เมื่อ: 19 มีนาคม 2555 09:15
06 มีนาคม 2555
Ico48
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน"
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
กำหนดติววันที่ 19 - 21 มี.ค. 2555 ที่ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เพื่อประกอบวิชาชีพเป็น linux admin หลักสูตรจานด่วน แบบว่าแค่พอติดตั้ง windows 7 ได้ ก็พอเอาไปทำมาหากินเป็น linux admin ได้แล้ว ตามแนวคิด http://opensource.cc.psu....
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2161
เมื่อ: 06 มีนาคม 2555 09:31
02 มีนาคม 2555
Ico48
ตอน6-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
นำเลข mac address ของลูกไปขึ้นทะเบียนไว้บน PSU-12 server แล้วโคลนนิง master boot record และ partition table มาลงทับ เครื่องต้นแบบตัวแรก จัดการตั้งค่าให้ 1 bootable, 2 และ 3 hidden แล้วติดตั้ง windows XP ตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP เครื่องต้นแบบอีกตัว จัดการตั้งค่าให้ 2 bo...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2014
เมื่อ: 02 มีนาคม 2555 12:14
Ico48
ตอน5-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ดูหน่วยความจำและ swap disk ที่ใช้งานด้วยคำสั่ง free -m ดูการทำงานของ cpu และ disk ด้วยคำสั่ง vmstat ดูโหลดของระบบด้วยคำสั่ง uptime เปิดกราฟ mrtg ของ server ดูตามเวบ http://localhost/mrtg/myhost แนะนำการ mrtg แบบเร่งด่วน ด้วยชุดติดตั้ง PSU-mrtg ตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu ดูร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2030
เมื่อ: 02 มีนาคม 2555 09:35
01 มีนาคม 2555
Ico48
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ปรับแต่ง PSU-12 ให้เป็น radius server ทำตามคำแนะนำบนเวบ การใช้งาน radius server บน PSU-12 ทดสอบ authen กับอีเมล์ของ @psu.ac.th, @coe.phuket.psu.ac.th และ @gmail.com ทดสอบ authen กับ PSU-passport ทดสอบ authen กับ ssh server ติดตั้งโปรแกรม pgina เพื่อให้ login เข้าก่อนใช้เครื่อง MS ทำตามคำแนะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2308
เมื่อ: 01 มีนาคม 2555 12:09
Ico48
ตอน3-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ทดลองตั้งให้ PC หรือโนตบุค บูทผ่าน network PXE ทดสอบดูผลงานต้นแบบการบูทผ่าน network ผ่าน PSU-12 เครื่องลูกข่ายต้องแจ้งเลข mac address มาให้ด้วย ให้ติดตั้งโปรแกรม virtualbox เพื่อเป็นพื้นที่จำลองติดตั้ง PSU-12 serverดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้จากเวบ โปรแกรมจำลอง PC เสมือน หรือจาก http://192....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2106
เมื่อ: 01 มีนาคม 2555 09:20
28 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ตอน2-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ดูตัวอย่างการทดสอบ mail server ข้อ 8 ได้จากเวบ ติดตั้ง dovecot บน ubuntu ทดสอบ imap mail server ด้วยคำสั่ง telnet mail.psu.ac.th 143 ทดสอบ pop3 mail server ด้วยคำสั่ง telnet mail.psu.ac.th 110 ทดสอบ pop3s gmail.com ใช้คำสั่งว่า openssl s_client -connect pop.gmail.com:995 ทดสอบ pop3s hotmail...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2453
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 12:18
Ico48
ตอน1-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
เผื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมติวคราวนี้ด้วย หัวข้อติวมีดังนี้ ให้ทดสอบดูว่า PC ต่อใช้งานอินเทอร์เนตได้จริงๆ ให้ผู้เข้าร่วมติวไปสมัคร facebook ที่กลุ่ม http://www.facebook.com/groups/psulug/ แนะนำการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับเครือข่ายด้วยแผ่นดีวีดี PSU-32 ตรวจสอบ wireless ด้วยโปรแกรม inssid...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2548
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:26
21 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
เป็นการพัฒนาต่อจากวันก่อน บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi คราวนี้ได้พัฒนาต่อยอดให้แสดงผลเป็นรูปกราฟได้ แบ่งเป็น check-wifi.sh เอาไว้บันทึกข้อมูลความแรง WiFi report-wifi.sh เอาไว้แปลงแฟ้มข้อมูลที่ได้ ให้เป็นแฟ้มแบบ csv เอาไปเขียนกราฟด้วย libreoffice หรือ MSoffice ได้เลย plot-wifi.sh สร้างกราฟจากแฟ้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2061
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2555 11:27
16 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi
ใน บันทึกกันลืม ลินุกซ์
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ผมได้โจทย์มาว่าให้หาทางบันทึกร่องรอยข้อมูลความแรงของสัญญาณของ WiFi เก็บไว้เพื่อเอาไว้ตรวจสอบว่ามี access point ที่ไม่ได้รับเชิญโผล่มารบกวนบ้างมั้ย แบบว่าเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ตลอดวันโดยไม่ต้องนั่งเฝ้า ค่อยมาดูข้อมูลที่บันทึกย้อนหลังเอาเอง ผมจึงได้พัฒนาโปรแกรมเขียนด้วย shell script บน linux ubuntu แบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2190
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2555 12:15
10 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ตอน-4 ติวที่ม.อ.ปัตตานี
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
จัดการ share printer ระหว่าง MS โดยไม่ต้องใช้ MS network ตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง LPD service บน XP ติดตั้งโปรแกรม iTalc บน MS เพื่อใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำตามคำแนะนำบนเวบ โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ติดตั้งระบบเปลี่ยนรหัสผ่านบนเวบ ตามคำแนะนำบนเวบ เทคนิคการสร้างเวบเปลี่ยนรหัสผ่าน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2061
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2555 12:19
09 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ตอน-3 ติวที่ม.อ.ปัตตานี
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
ติดตั้งโปรแกรม Filezilla บน MS เพื่อถ่ายโอนข้อมูล ทำตามคำแนะนำบนเวบ โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ปรับแต่งให้เป็น file server โดยไม่ต้องใช้ SAMBA ทำตามคำแนะนำบนเวบ เทคนิคการจัดทำ file server ด้วย linux ติดตั้งโปรแกรม Dokan หรือ SFTP Net Drive บน MS เพื่อถ่ายโอนข้อมูล ทำตามคำแนะนำบนเวบ โปรแก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1972
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2555 17:10
Ico48
ตอน-2 ติวที่ม.อ.ปัตตานี
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
(ต่อ)ติดตั้งชุด PSU-12 server ตามคำแนะนำบนเวบ การติดตั้งและใช้งาน PSU 12 เปลี่ยน http://ftp.psu.ac.th ให้เป็น192.168.178.208 ทำให้เสร็จข้อ 11 ก็พอ ตั้งแต่ข้อ 12 ยังไม่ต้องทำ ติดตั้งโปรแกรม putty และ xming บน MS ทำตามคำแนะนำบนเวบ โปรแกรม ssh client ปรับแต่งให้ระบบโปรแกรมเก็บข้อมูลการใช้เครื่อง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2049
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2555 12:11
08 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
ตอน-1 ติวที่ม.อ.ปัตตานี
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
เผื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมติวคราวนี้ด้วย หัวข้อติวมีดังนี้ ให้ทดสอบดูว่า PC ต่อใช้งานอินเทอร์เนตได้จริงๆ ให้ผู้เข้าร่วมติวไปสมัคร facebook ที่กลุ่ม http://www.facebook.com/groups/psulug/ ติดตั้งโปรแกรมเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ MS ทำตามคำแนะนำบนเวบ เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมฯ ติดตั้งโปรแกร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2392
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2555 22:11
30 ธันวาคม 2554
Ico48
ส่งการบ้านก่อนสิ้นปี
ใน บันทึกกันลืม ไอที
โดย วิภัทร ศรุติพรหม
สวัสดีปีใหม่ 2555 กันล่วงหน้าก่อนเลย เพื่อวันหยุดจะได้ไปเที่ยว:) ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมหวังดังตั้งใจนะครับ และผมก็ขอส่งการบ้านก่อนสิ้นปี จะได้พักผ่อนอย่างสบายใจ การจัดทำให้ sftp ติดต่อเข้ามา map network drive แล้วไม่สามารถไปจุ้นจ้านที่อื่น อยู่ที่บันทึก สร้างพื้นที่ใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1824
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 13:27