นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แบ่งปันประสบการณ์

24 กรกฎาคม 2560
Ico48
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2)
ใน learn
โดย ศรีนรา
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ :วิทยากร Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 3/4 Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 4/4 End ขอขอบคุณ วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 910
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 14:05
Ico48
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1)
ใน learn
โดย ศรีนรา
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วิทยากร ประสิทธิภาพของผู้สอนและผู้เรียนกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลมีเดีย ตามที่เล่าให้ทราบเบื้องต้น ... กับกระบวนการที่ท่านวิทยากรชี้แนะ ด้วยเทคนิควิธีที่น่าสนใจยิ่ง .. Active Leaning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ช่วงที่ 1/...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 879
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 10:30
19 กรกฎาคม 2560
Ico48
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ใน learn
โดย ศรีนรา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 หน่วยทะเบียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในภาคเช้า คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยาการในการเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร โดยแนะนำกระบวนการเรียนสอนแบบดิจิทัล (Educa...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1276
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 16:18
04 มิถุนายน 2560
Ico48
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง
ใน learn
โดย ศรีนรา
ตอนที่ 1 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (1) ตอนที่ 2 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (2) ตอนที่ 3 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (3) ตอนที่ 4 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (4) ตอนที่ 5ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (5) ตอนที่ 6 ช่องทางการบริหารจัดการเงิน (6) ตอนที่ 7 ช่องทางการบริหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1386
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2560 22:18
26 เมษายน 2560
Ico48
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET
ใน learn
โดย ศรีนรา
20-21 เมษายน 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนจากโครงการAsia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology (ALFABET)ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้แทนจากสถา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1241
เมื่อ: 26 เมษายน 2560 16:25
03 เมษายน 2560
Ico48
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน learn
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลกรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1612
เมื่อ: 03 เมษายน 2560 10:56
17 มีนาคม 2560
Ico48
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว
ใน learn
โดย ศรีนรา
พื้นที่แปลงผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณประตูศรีทรัพย์ (มีนาคม 2560 )สีเขียวของผักที่ปลูกขณะนี้ต่างเติบโตสลับกับสีสันสะดุดตาของดอกไม้สีเหลืองในแปลงผัก "ดาวเรือง" ที่ทำให้ใครต่อใครที่ผ่านมา บ้างจอดรถเดินเข้ามาถาม ด้วยความสงสัยบางท่านนำครอบครัวมาเดินเล่นชมความสวยงามพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3340
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 04:36
22 ธันวาคม 2559
Ico48
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย
ใน learn
โดย ศรีนรา
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์) Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (1) ---------- Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2) ---------- Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (3) ------------ Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1011
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2559 19:48
30 พฤศจิกายน 2559
Ico48
เกษตรทฤษฎีใหม่
ใน learn
โดย ศรีนรา
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขอขอบคุณMiss H2O
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1301
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2559 22:38
29 พฤศจิกายน 2559
Ico48
Thailand4.0 ด้านการศึกษา
ใน learn
โดย ศรีนรา
ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้านการศึกษา Thailand 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ในการเตรียมรับโครงสร้างเศรษฐกิจนี้ กรอบยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาย่อมเกิดการพัฒนาเช่นกัน ได้เวลาแล้วที่ครูไทยจะร่วมเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาอนา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3290
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559 19:47
13 พฤศจิกายน 2559
Ico48
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0
ใน learn
โดย ศรีนรา
ขออนุญาตนำบทความจากMGR Online นำมาเผยแพร่ เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ประเทศไทย 1.0 เน้นไปที่ภาคการเกษตร ขายวัตถุดิบ ประเทศไทย 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูก และวัตถุดิบน้อย เช่น อุตสาหกรรมทอผ้า อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศไทย 3.0 เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1745
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2559 17:20
31 ตุลาคม 2559
Ico48
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข
ใน learn
โดย ศรีนรา
หน้าของคนไทย.. การจ่ายภาษีตามเวลาที่กำหนด เรา..รู้เรื่องภาษี มาก-น้อยเพียงไร ร่วมเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อการวางแผน การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข ขอเชิญชาวทรัพยฯ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการวางแผนในอนาคต.
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1535
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2559 22:55
26 กันยายน 2559
Ico48
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใน learn
โดย ศรีนรา
รางวัลการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รางวัลที่หนึ่ง โครงการกระถางรักษ์โลก คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลที่สอง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่และ DIY ที่ให้อาหารไก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ รางวัลที่สาม โครงการระบบนิเวศเพื่อน้อง คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย โครงการอาสาสมัครพิทักษ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1737
เมื่อ: 26 กันยายน 2559 14:40
13 กันยายน 2559
Ico48
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้
ใน learn
โดย ศรีนรา
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เราทุกคนชาวทรัพย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านตั้งแต่รุ่นบุกเบิก ต่างสานต่อหน้าที่อันทรงคุณค่าของภาระงานที่เปี่ยมด้วยคุณค่า สร้างบ้านแห่งรักของเราหลังนี้ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ขอบคุณจากใจ ด้วยใจ ถึงใจชาวทรัพย์ ทุกดวง ที่จะสานต่อองค์กรแ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1515
เมื่อ: 13 กันยายน 2559 16:37
17 สิงหาคม 2559
Ico48
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้
ใน learn
โดย ศรีนรา
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ สร้างสรรค์ โดย ชมรมสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ พบได้ที่นี่ ...งานเกษตรภาคใต้ ไก่ย่างคาวบอยตัวใหญ่ ฿195.00 ไก่ย่างคาวบอยตัวเล็ก ฿175.00 ปีกไก่฿ 10.00 ปีเดียว หนเดียว 10 วัน.......
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2753
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2559 01:00
15 กรกฎาคม 2559
Ico48
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources
ใน learn
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการมาเยือนของ Universiti Malaysia Kalantan Jeli Campus คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีต้อนรับUniversiti Malaysia Kalantan Jeli Campus เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับอคันตุกะบุคลากรสถาบันการศึ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2559 11:27
03 กรกฎาคม 2559
Ico48
ประเทศไทย 4.0
ใน learn
โดย ศรีนรา
ไขรหัส ประเทศไทย 4.0 .. ชัดเจนกับ Clip video 5 นาที นี้ เภสัชกรดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เภสัชกรดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0 กับ นสพ.ไทยรัฐ สรุปดังนี้ “โมเดลประเทศไทย 1.0&rdqu...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2681
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2559 14:56
01 กรกฎาคม 2559
Ico48
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย
ใน learn
โดย ศรีนรา
และแล้วเราก็ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนที่เดินทางไกลกว่า1,450กิโลเมตร ของชาวจังหวัดเชียงราย สู่ตลาดเกษตร ม.อ.คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมทั้งบอกเล่าเหตุจากการสร้างตลาดเกษตร ม.อ. ระหว่างทางที่ล้มลุกคลุกคลานและประสบการณ์นานัปท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1038
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 09:34
Ico48
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่
ใน learn
โดย ศรีนรา
บนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ของเกษตรกรในเมืองแถวชุมชนบ้านพรุ คุณทรงยศ สุวรรณนานนท์ เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.และเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ..คือสถานที่แห่งแรกที่เราขอให้เป็นจุดเรียนรู้และรู้จักกันของอคันตุกะจากเชียนราย 65 ชีิวิต ที่เดินทางมาเยือนหาดใหญ่ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1009
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 09:08
Ico48
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้
ใน learn
โดย ศรีนรา
1,450กิโลเมตร จากเชียงราย - หาดใหญ่ ระยะทางยางไกลที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 65 ท่าน กับการมาเยือนในครั้งนี้ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผ.อ.การท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาพครัฐ เอกชนจากโรงแรมต่างๆ สานสัมพ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 921
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 08:26