นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

training

01 กันยายน 2553
Ico48
ขอความคิดเห็น
ใน ฝึกอบรม
โดย prathong
เรียน บุคลากรทุกท่าน ด้วย ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องโดยสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ (ศูนย์อาหาร มอ.) อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหารโภชนาการ และหัตถกรรม แก่ผู้ที่สนใจนั้น ในปีงบประมาณ 2554 ที่จะถึงนี้ ทางสถานีบริการว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1243
เมื่อ: 01 กันยายน 2553 11:02