นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานวิจัย และทุนวิจัย

24 พฤษภาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม journal club ในวันพุธที่ 1มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด journal club ในหัวข้อ “การทำวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กรณีครูและนักเรียน” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์โด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2046
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2554 11:00
Ico48
ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการสัมภาษณ์สด ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนชาว PSU ทุกท่านร่วมชมการสัมภาษณ์สด ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ผ่านทางรายการสโมสรสุขภาพ ช่อง9 อสมท. (MCOT) ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง "นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์สุขภาพอมตะปอดใส”(กาแฟเลิกบุหรี่) " ตั้งแต่เว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2229
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2554 10:38
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดเดินทางมาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ชั้น 12โดยมีวัตถุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1980
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2554 10:21
20 พฤษภาคม 2554
Ico48
ขอเชิญผู้เข้าสนใจเข้าร่วมสัมมนา Domain Name Governance
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ SIPA และผู้ประกอบการซอฟแวร์ ในพื้นที่หาดใหญ่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาคโดยจะจัดสัมนา เรื่อง Domain Name Governance วิทยากร คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (บริษัท ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1995
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2554 14:45
18 พฤษภาคม 2554
Ico48
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)(RGJ Seminar Series): Natural Resources and Management for Sustainable Utilization
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (RGJ Seminar Series): Natural Resources and Management for Sustainable Utilization ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1696
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554 16:18
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : เมษายน 2554
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือนซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reutershttp://www.isiknowledge.com2. Scopus ของบริษัท Elsevier B...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1674
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554 15:22
Ico48
ขอเชิญตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด และผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 20 อันดับแรกประจำปี 2553
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุดและผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 20 อันดับแรกประจำปี 2553ที่จะเข้ารับเกียรติบัตรงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1553
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554 15:19
Ico48
เชิญผู้สนใจยื่นขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านยื่นขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=578
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2523
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2554 15:15
28 เมษายน 2554
Ico48
โครงการนักธุรกิจรุ่นเยาว์
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC) คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตร "นักธรกิจรุ่นเยาว์" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1674
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 16:36
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชัชวาล โชติมากร และ อ. อัสมา ทรรศนะมีลาภ
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชัชวาล โชติมากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล Who's Who the World 2010 และรางวัล Who's who in science and Engineering 2011 เพื่อเชิดชูเกียรติผลงานวิจัย จาก The Marquis Who's Wh...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2352
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 16:30