นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นบ.ม.อ.2

30 พฤษภาคม 2552
Ico48
ความเหมือนที่ได้จากต่างวิทยากร
ใน เล่าเรื่องบริหาร
โดย โชแชง
วันที่ 29-30 พ.ค.52 เป็นการอบรมหลักสูตรนบ.ม.อ.รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3โดยการบรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร (วิทยากรคือศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ,คุณเนตร จันทรัศมี, รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ) และเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(วิทยากรคือ รศ.ดร.ชาคริต ทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1591
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:22
Ico48
ความรู้จากห้องเรียน(นบ.มอ.2)
ใน พี่น้องผองเพื่อน นบ.มอ.2
โดย แป๊ะเปา
เมื่อวานนี้(29 พ.ค.52) สำหรับเราชาว นบ.มอ.2 ได้มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารจากศาสตราจารย์พิเศษ จรัลภักดีธนากุล มีหลายเรื่องที่ท่านบรรยายให้พวกเราได้ฟัง แต่มีประเด็นที่อยากหยิบยกมาบอกกล่าว เพื่อเป็นการเตือนตัวเองไปด้วยในคราวเดียวกัน นั่นคือ เรื่องคนใช้ดุลยพิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1163
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:14