นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

12 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ดุลมวลสาร หากมีคำถามถามมาว่า น้ำมันปาล์ม 100 กิโลกรัมจะผลิตเป็นไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอร์) ได้กี่ลิตรนั้น? เราก็ต้องใช้หลักดุลมวลสารมาคำนวณดังนี้ 1. เขียนสมการปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันให้ถูกต้อง 1 TG + 3 MeOH 3 ME + 1 Glycerol 2. หาน้ำหนักโมเลกุลของแต่ละสารประกอบ (ธ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7889
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2554 20:54
11 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การคำนวณในไบโอดีเซล ในงานวิจัยไบโอดีเซลนั้น ค่าที่สำคัญอย่างมากในเชิงอุตสาหกรรมคือ ผลได้ (yield) ซึ่งมีนักวิจัยได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันหลายประการ แต่ในหนังสือเล่มนี้ จะใช้ตามนิยามดังต่อไปนี้ ร้อยละผลได้ = ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น นักลงทุนต้องรู้ข้อมูลนี้มาก เพราะตัวเลขเหล่านี้คือต้นทุน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2849
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2554 12:40
10 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ ไลเปส (triacylglycerol acylhydrolase, EC 3.1.1.3) เป็นเอนไซม์ที่สามารถไฮโดรไลซ์พันธะเอสเตอร์ของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ เกิดเป็นไดกลีเซอไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล ในสภาวะที่มีน้ำ และยังสามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิดเอสเตอร์ (esterification) และปฏิกิริยาการเคล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4120
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2554 11:37
09 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ ตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งที่หลากหลาย จะมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติด้านต่าง ๆ คือ สภาพกรด (acidity) พื้นที่ผิว ความแข็งแรงเชิงกล เสถียรภาพความร้อน เสถียรภาพไฮโดรเทอร์มัล และค่าใช้จ่ายในการผลิต ข้อเด่นของตัวเร่งปฏิกิริยากรดวิวิธพันธุ์คือ สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3157
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 19:43
Ico48
ทุ่งรังสิต สวรรค์ของปาล์ม
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
โดย.......ธีระพงศ์ จันทรนิยม เมื่อประมาณปี 2549-2550 ได้มีโอกาสเข้าไปดูแปลงปลูกปาล์มของเกษตรกรแถวทุ่งรังสิต ในยุคนั้นมีแปลงทดลองของพี่อักษร (คุณอักษร น้อยสว่าง) อยู่แปลงเดียว เคยถามประวัติว่ามาปลูกปาล์มได้อย่างไร? คำตอบง่ายๆคือ ถูกให้ช่วยปลูก สืบได้ความว่า กล้าปาล์มที่ปลูกถูกนำไปจากจังหวั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 7202
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 15:20
08 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
วันนี้มาเก็บตกคุณสมบัติ ข้อมูลที่ควรรู้ ก่อนที่จะไปต่อครับ ตารางข้างล่างนี้ แสดงข้อมูลเชิงกายภาพบางประการของกรดไขมันอิสระ เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ที่เกิดจากกรดไขมันอิสระชนิดเดียวกัน จะพบว่ากรดคาร์บอกซิลิกส่วนมากจะมีคาร์บอนอะตอมเป็นจำนวนคู่ เพราะเป็นไลปิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามกระบวนการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3929
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2554 21:24
Ico48
ทะลายปาล์ม ใคร? กำหนดราคา
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
โดย......ธีระพงศ์ จันทรนิยม “ทำไม ตอนนี้ราคาทะลายปาล์มจึงต่ำมาก?” “มันเกิดอะไรขึ้นกับราคาปาล์ม?”เป็นคำถามที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสงสัย เนื่องจากราคาปาล์มในเดือนมกราคม 2554 กับเดือนมีนาคม 2554 มีความแตกต่างกันมาก ราคาปาล์มเฉลี่ยเริ่มขยับจากกิโลกรัมละ 5-6 บาทในเดือนตุลาคม ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 13587
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2554 15:11
Ico48
โบรอน...กับปาล์มน้ำมัน
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
โบรอน เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช โดยพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากและมีความแตกต่างกันออกไป ตามชนิดพืช เช่น 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในใบข้าว 20-50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในใบของพืชใบเลี้ยงคู่ และ 15-25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในใบของทางใบที่ 17 ของปาล์มน้ำมัน 1. หน้าที่ของโ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 21382
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2554 10:10
07 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ จากเทคนิคการวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน ได้นิยมใช้กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันในเมทานอลที่มีโบรอนไตรฟลูออไรด์ (BF3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อทำให้เป็นเอสเตอร์ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ (gas-chromatograph) ดังตารางข้างล่างนี้ จากข้อมูลเวลาการให้ความร้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2583
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2554 20:52
06 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดมีจุดเด่นในกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในไขมันและน้ำมัน ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการสองขั้นตอนของการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบตั้งต้นที่มีกรดไขมันอิสระสูงที่มากกว่า 4% เช่น น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันทอดแล้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5053
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 21:42
05 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่างแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous alkaline catalysis) ขณะที่การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์มีข้อดีที่มาก แต่ข้อเสียหลักก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยิ่งกว่านั้นยังต้องกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหลือออกจากผลผลิตเอสเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องผ่านการล้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5711
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2554 22:09
04 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2 ครั้งหรือมากกว่า จะใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย หลังจากการทำปฏิกิริยาครั้งแรก กลีเซอรอลจะถูกแยกออกไปซึ่งคาดหมายว่าน้ำและตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนหนึ่งรวมถึงสบู่และแอลกอฮอล์จะถูกแยกออกไปด้วย หลังจากนั้นจึงมีการเติมแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเข้ามาใหม่อีกครั้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2347
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2554 21:22
03 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปครับ ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนชาวแชร์บอกว่าวิชาการมากไป จนเจ็บหัวเหม็ดแล้วก็ตามที เมทอกไซด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเบสที่แรงมาก และว่องไวในการทำปฏิกิริยากับน้ำ โดยเมทอกไซด์คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงมิใช่ไฮดรอกไซด์อย่างที่มีคนจำนวนมากเข้าใจกันผิด ๆ ซึ่งน้ำที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2458
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2554 21:51
02 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
1 การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่างเป็นประเภทของปฏิกิริยาโดยทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ข้อดีของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที่เร่งปฏิกิริยาโดยใช้ด่างที่เหนือกว่าการใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือ ให้ร้อยละการเปลี่ยนที่สูงภายใต้สภาวะที่ไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3753
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2554 20:49
01 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา:
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ตัวเร่งปฏิกิริยา การเร่งปฏิกิริยา (catalysis) การเร่งปฏิกิริยาคือการเปลี่ยนอัตราของปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมของสารที่เรียกว่า”ตัวเร่งปฏิกิริยา” ข้อที่ตัวเร่งปฏิกิริยาแตกต่างไปจากสารที่ใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยา (reagent) ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ได้ถูกใช้ไปในการเกิดปฏิก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3163
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 16:09
30 พฤศจิกายน 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามโครงสร้าง คือชนิดปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตามรูปข้างล่างนี้ ความแตกต่างของโครงสร้างของแต่ละชนิดทำให้การเกิดปฏิกิริยาต่างกัน และนี่คือสาเหตุที่เราควรรู้ความแตกต่างซึ่งง่ายมากดังนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการนับจำนวนคาร์บอนอะตอมที่มีพันธะกั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6644
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 20:08
29 พฤศจิกายน 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา (Pre-Treatment) ก่อนที่จะทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน โดยปกติน้ำมันจะต้องผ่านขั้นตอนการรีไฟน์หลายขั้นตอนเพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนหลายชนิด เช่น ฟอสฟาไทด์ (phosphatides) กรดไขมันอิสระ ขี้ผึ้ง โทโคเฟอรอล (tocopherols) หรือสารให้สี ซึ่งอาจไปรบกวนการเกิดปฏิกิริยา ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5620
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2554 21:30
28 พฤศจิกายน 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
น้ำมันทอดใช้แล้วหรือน้ำมันหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycled or waste oil) น้ำมันใช้แล้วหรือน้ำมันที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัตถุดิบที่ใช้กันมากสำหรับผลิตไบโอดีเซลในการผลิตขนาดเล็ก เนื่องจากราคาถูกและให้ประโยชน์ในเชิงรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วยกำจัดมลภาวะ เอกสารอ้างอิงฉบับแรกที่ใช้ประโ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3818
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2554 20:59
27 พฤศจิกายน 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค (Non-edible oils) อีกแนวทางหนึ่งที่จะลดค่าการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ก็คือการใช้น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะถูกกว่าน้ำมันพืชบริโภค โดยมีน้ำมันพืชกลุ่มหนึ่งที่มีสารเจือปนที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ แม้ว่าในบางกรณีเราสามารถแยกสารเหล่านี้ได้โดยการรีไฟน์ เช่น ก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4409
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2554 07:43
26 พฤศจิกายน 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ในทวีปยุโรปมีการเพาะปลูกมากในประเทศแถบยุโรปใต้ เช่น อิตาลี สเปนและกรีซ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศกึ่งแล้ง ซึ่งจะทำให้ผลได้น้ำมันของเรพซีดต่ำลง น้ำมันเมล็ดทานตะวันเป็นพืชน้ำมันที่มีคุณค่าสำหรับการบริโภคของมนุษย์ เนื่องจากปริมาณกรด linoleic ที่สูง จึงจำกัดปริมาณที่จะนำมาผลิตเป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3709
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2554 16:33