นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

16 มกราคม 2555
Ico48
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา (Enzymatic biodiesel production) การใช้เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยามีข้อได้เปรียบดังนี้ สามารถใช้ได้กับสารป้อนคุณภาพต่ำ (จำนวนกรดไขมันอิสระและน้ำสูง) ได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า (90-95%) และไม่ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเสื่อมสภาพ ดำเนินการที่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2692
เมื่อ: 16 มกราคม 2555 17:00
15 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็นเมทานอล การเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็นเมทานอลชีวภาพ (bio-methanol) จะเป็นการพึ่งพาตนเองในด้านสารเข้าทำปฏิกิริยาเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยไม่ต้องพึ่งผลผลิตจากปิโตรเลียมอย่างแท้จริง สมการที่เขียนง่าย ๆ คือ C3H8O3 + H2 3CH3OH การเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็นไฮโดรเจนด้วยกระบวนการ Virent...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3524
เมื่อ: 15 มกราคม 2555 17:47
14 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ทางเลือกที่เปิดกว้างในปัจจุบันนี้ คือ การใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีความต้องการสูง Applied Combustion Technologies LLC ได้จดสิทธิบัตรเตาเผาเพื่อการให้ความร้อนและกำลังงานในเดือน มกราคม 2012 ซึ่งได้ใช้เวลาพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยเตาเผาขนาดสาธิต 20 kW ได้ถูกสร้างและทดสอบสมรรถนะการใช้งานในระยะยาว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4522
เมื่อ: 14 มกราคม 2555 20:12
13 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การจัดการกลีเซอรอล กลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจะประกอบด้วยแอลกอฮอล์มากเกินพอที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา สบู่ น้ำมัน/ไขมัน เอสเตอร์ กรดไขมันอิสระ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ จากสารป้อนโดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำมันทอดใช้แล้ว ข้อมูลองค์ประกอบโดยเฉลี่ยของกลีเซอรอลดิบมี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7542
เมื่อ: 13 มกราคม 2555 20:27
12 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การแยกคืนแอลกอฮอล์ การแยกคืนแอลกอฮอล์ในการผลิตไบโอดีเซลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจัดเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูง โดยในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที่ใช้แอลคาไลน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะใช้แอลกอฮอล์เกินพอประมาณ 100% ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยานี้ ถ้าเป็นเมทานอลจะกระจายตัวอยู่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2872
เมื่อ: 12 มกราคม 2555 21:31
Ico48
Business Schools in Thailand: Ranking by Research Outputs
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
จริงๆ แล้ว บันทึกนี้ไม่ได้จัด ranking อะไรหรอกครับ แค่ตั้งชื่อให้น่าสนใจเท่านั้นเอง เพราะถ้าต้องจัด ranking กันจริงๆ คงต้องมีระเบียบวิธีที่น่าเชื่อได้มากกว่านี้ เพียงแต่ว่าบันทึกนี้อาจจะชี้ใหเห็นสภาพและสถานะการวิจัยของสถาบันต่างๆ ที่เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในประเทศไทย ข้อมูล research ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2175
เมื่อ: 12 มกราคม 2555 15:01
11 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา (Reactive Distillation) การกลั่นแบบมีปฏิกิริยาเป็นการดำเนินเฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี ซึ่งปฏิกิริยาเคมีและการแยกผลผลิตจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในหน่วยปฏิบัติการเดียวกัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิผลด้วยการนำเอาลักษณะถังปฏิกรณ์และหน่วยแยกมารวมเข้าด้วยกัน ระบบ RD จะเสมือนมีหล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5976
เมื่อ: 11 มกราคม 2555 22:07
Ico48
การเสริมซีลีเนียมในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
กุ้งขาว (Litopeneas vannamei) หรือกุ้งแวนนาไม เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในแถบลาตินอเมริกา อเมริกา และบางประเทศในทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทยได้มีการนำกุ้งขาวมาเลี้ยงเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องโรคในกุ้งกุลาดำ และได้หยุดเลี้ยงไประยะหนึ่ง แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งขาวน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6353
เมื่อ: 11 มกราคม 2555 09:53
10 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) CD process เป็นการผลิตไบโอดีเซลสากลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน Worgetter et al. (2007) รายงานว่า มีโรงงานผลิตไบโอดีเซล 13 โรง รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 1,605,000 ตัน/ปี ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ และมีอีก 16 โรงงานกำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีกำลังการผลิตรวมอีก ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5519
เมื่อ: 10 มกราคม 2555 20:55
09 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Aranda (2009) นำเสนอกระบวนการ Hydroesterification ที่ดำเนินการผลิตที่ประเทศบราซิล ดังแสดงด้วยไดอะแกรมต่อไปนี้ โดยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันนั้นใช้แบบ reactive distillation แอลกอฮอล์ที่ใช้สามารถใช้ได้กทั้งเมทานอลและเอทานอล กระบวนการนี้มีจุดเด่นที่ให้กลีเซอรอลที่บริสุทธิ์และใช้กับสารป้อนที่มีกรด...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3826
เมื่อ: 09 มกราคม 2555 19:38
08 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (hydroesterification) เป็นกระบวนการผลิตเอสเตอร์โดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสมาก่อน Cavalcanti-Oliveira et al. (2011) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยแนวทาง hydroesterification (hydrolysis + esterification) ด้วยการใช้เอนไซม์ไลเปส Thermomyces ianuginosus (TL 100L) เร่งปฏิกิริยาไฮโด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3220
เมื่อ: 08 มกราคม 2555 20:39
07 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาตามสมการอาร์เรเนียส ดังนั้นเราจะพบผลการวิจัยที่คล้าย ๆกันว่า อุณหภูมิที่สูงกว่าและใกล้จุดเดือดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำปฏิกิริยา จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราทำปฏิกิร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2446
เมื่อ: 07 มกราคม 2555 10:32
06 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ในหลักการพื้นฐานนั้น การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณที่สูงกว่า จะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้น โดยในระบบตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์นั้น ปริมาณกรดที่สูงขึ้นจะสร้าง carbocation intermediate จำนวนมาก ซึ่งจะมีโอกาสทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ในอัตราที่เร็วขึ้น และได้ร้อยล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2467
เมื่อ: 06 มกราคม 2555 19:55
Ico48
จากนวัตกรรมและความคิดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยนักคิดและนักธุรกิจรุ่นใหม่
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1349
เมื่อ: 06 มกราคม 2555 08:11
05 มกราคม 2555
Ico48
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน อิทธิพลของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปริมาณน้ำมันจะส่งผลต่อจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันใน 2 ประเด็นคือ 1. คุณสมบัติเชิงการภาพของระบบ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น สภาพละลายได้ (solubility) ของน้ำมันและแอลกอฮอล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2172
เมื่อ: 05 มกราคม 2555 17:09
04 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ช่วงนี้การบันทึก PSU ไบโอดีเซล จะสะเปะสะปะหน่อยนะครับ เพราะใช้วิธีนึกอะไรที่ควรต้องเขียนและมีข้อมูลพอเขียนได้ก็บันทึกลงไปไว้ก่อน ผมพยายามที่จะเรียบเรียงหัวข้อที่ควรจะเขียนให้เป็นไปตามลำดับเหมือนกัน แต่พบว่าค่อนข้างยาก เพราะมักจะขาดนิดขาดหน่อยเสมอ โชคดีที่ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถตัดต่อ เรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2589
เมื่อ: 04 มกราคม 2555 21:11
Ico48
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ” โดยใช้นโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคณะไปสู่คณ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1593
เมื่อ: 04 มกราคม 2555 17:19
Ico48
คลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและจัดให้มี "คลินิกการเขียนบทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering International Paper Writing Clinic, EIPWC)" ขึ้นโดยจัดจ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1621
เมื่อ: 04 มกราคม 2555 16:48
Ico48
การให้บริการของคลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านสืบเนื่องจาก งานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ในบางเรื่องไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ เนื่องจากขาดองค์ความรู้เชิงลึก แต่มีความใหม่และมีการประดิษฐ์ในขั้นที่สูงขึ้น จึงอาจจะเข้าเกณฑ์ที่สามารถนำไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 04 มกราคม 2555 16:06
03 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของความชื้นและกรดไขมันอิสระ Canakci และ Gerpen (2001) อ้างโดย Mangesh et al. (2006) ศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริก ด้วยสัดส่วนเชิงโมลเมทานอลต่อน้ำมันเท่ากับ 6: 1 ปริมาณกรดซัลฟิวริก 3 wt% อุณหภูมิ 60 °C ในเวลา 96 ชั่วโมง โดยมีร้อยล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2136
เมื่อ: 03 มกราคม 2555 18:12