นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

05 มิถุนายน 2557
Ico48
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
4 มิ.ย. 2557 ผมเดินทางไปเป็นวิทยากรเรื่อง "3 ทศวรรษแห่งพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน" ณ บริเวณล็อบบี้อาคาร 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคบางนามาครับ เรื่องนี้ได้รับการติดต่อจากรองอธิบดีกรมพลังงานทดแทน คุณทวารัฐ มาตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ให้มาร่วมเสวนางาน renewable energy conference ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1819
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2557 08:46
03 เมษายน 2557
Ico48
การทำสวนยางแนวใหม่เพิ่มรายได้ช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ำ ตอนที่ 1
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ยางพาราเป็นพืชยืนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันมีการปลูกสร้างสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ รูปแบบการจัดการสวนยางพาราเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชักนำเข้าสู่ความเสื่อมโทรมของ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 3945
เมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:24
21 มีนาคม 2557
Ico48
แนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ลองกอง เป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญที่มีแหล่งปลูกหลักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยและเป็นพืชหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจและนิยมปลูกกันมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง การผลิตลองกองประสบปัญหาการขาดแคลนผลผลิตในบางฤดู และปัญหาผลผลิตออกมามากเกินไปในฤดูเก็บเกี...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5817
เมื่อ: 21 มีนาคม 2557 11:20
18 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
สะตอ: พืชร่วมภายใต้ระบบวนเกษตรภาคใต้ของประเทศไทย
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
สะตอ ถือเป็นพืชผักพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญชนิดหนึ่ง และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภาคใต้ที่นิยมบริโภคและปลูกเป็นพืชยืนต้นแซมสวน ซึ่งสามารถเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะสะตอมิใช่จะเป็นพืชยังชีพประจำถิ่นเฉพาะชาวภาคใต้ แต่ประชาชนทั่วไปก็รู้จักบริโภค ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1783
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:53
06 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การสร้างท่าเรือน้ำลึก กับผลกระทบต่อสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ ชายฝั่งเกาะลิดี
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
เกาะลิดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทธยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และมีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะเป็นสระน้ำใสสะอาดเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นน้ำทะเล มี...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1524
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:25
05 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
โฉมหน้าใหม่การบริการวิชาการ...บทเรียนจาก UKM 24
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
จากบันทึกที่แล้ว "เก็บตกงาน UKM ครั้งที่ 24" ในประเด็นการบรรยายของ ศ.ยง ภู่วรวรรณ ซึ่งเป็นงานภาคเช้า งานภาคบ่ายเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1975
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:15
02 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
โลกทุนนิยมมีเกือบทุกอย่างไว้ซื้อขาย ถ้ามี Demand ก็มี Supply หรือ vice versa ไม่เว้นแม้แต่โลกของนักวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่ “ดูเหมือน” มีชื่อเสียงได้ด้วยการจ่ายเงินแทนการรีวิวอย่างเข้มข้นตามวิถีปกติของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เกิดข...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5778
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2557 23:03
30 มกราคม 2557
Ico48
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เมื่อผมพบข้อมูลความรู้จากหนังสือต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ก็อยากจะจัดเก็บไว้ในแชร์แห่งนี้ครับ เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตัวผมเอง วันนี้ค้นเจอเอกสารที่ตัดเก็บมาจากหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ "หน้าต่างโลก...พลังงาน" ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่เก็บไว้นาน.....มาแล้ว ตามปกติในก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1813
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 15:47
Ico48
งานวิจัยแบบ PDCA
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ในระยะหลัง ๆ มานี้ ผมทำวิจัยแบบมีเป้าหมาย แต่ไม่ได้กำหนดวิธีการวิจัยไว้อย่างชัดเจน มักจะกำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ซึ่งผู้ประเมินโครงการวิจัยมักจะไม่ชอบใจ อยากให้ระบุไว้อย่างชัดเจนมากกว่า ในงานวิจัยเชิงประยุกต์ การกำหนดไว้อย่างชัดเจนนั้นน่าไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าใดนัก การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นไม่รู้ว่าใ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2354
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 10:33
23 มกราคม 2557
Ico48
ธาตุอาหารในน้ำยางกับธาตุอาหารในต้นยางพารา
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตยางพาราเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนอกจากการเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม และการใช้พันธุ์ที่ดีแล้ว ปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ถ้าหากต้นยางได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอทำให้มี...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4850
เมื่อ: 23 มกราคม 2557 09:51
10 มกราคม 2557
Ico48
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
หลังจากเขียน เขียน และเขียน คุย คุย และคุย เกือบ 20 วันผ่านไป ร่างหนังสือวิชาการไบโอดีเซลฉบับใหม่ก็ออกมาพร้อมจะพิมพ์ ชื่อหนังสือก็ยาวมากดังนี้ครับ กลไกใหม่ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล: ปฏิกิริยาของเหลว-ของเหลว หนังสือเล่มนี้เน...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1998
เมื่อ: 10 มกราคม 2557 16:52
21 ธันวาคม 2556
Ico48
Commercialize Hydroesterification Process
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Biodiesel Magazine September/October 2013 มีรายละเอียดหนึ่งที่ผมควรรู้และเก็บไว้ใช้งานต่อไปคือ Hydroesterification Process เป็นกระบวนการเปลี่ยน low grade feedstock (สารป้อนน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระสูง) ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (เอสเตอร์) ด้วยการเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นกรดไขมัน 100% ในขั้นตอนแรก ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2044
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2556 09:36
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เชย
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ไม่ใช่การเล่าให้ฟังว่าไปอ่านอะไรมาบ้าง แต่เป็นการเขียนใหม่จากที่อ่านมาทั้งหมด โดย วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเขียนให้เป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เจอบ่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำวิจัยเป็นครั้งแรกในชีวิต คือ การ “...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3408
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 20:32
Ico48
ทำไมต้อง “ทบทวนวรรณกรรม” - Literature review
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
“วรรณกรรม” คือ อะไร ทำไมต้อง “ทบทวน” ยิ่งอ่านความหมายของวรรณกรรม บางคนถึงกับงง ว่า จริงๆ แล้ว “การทบทวนวรรณกรรม” คือ อะไรกันแน่ และมันเกี่ยวกับอะไรการวิจัย นักวิจัยบางคนเลือกใช้คำว่า “การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งอาจจะทำให้เห็นภาพชั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5761
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 20:15
17 พฤศจิกายน 2556
Ico48
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
5-6 ปีมาแล้วที่ผมเริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิต เอทิลเอสเตอร์ เหตุผลหลักคือ เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย และจะช่วยให้ไทยได้พึ่งตนเองด้านพลังงานทดแทนดีเซลได้มากขึ้น ความยากในการผลิตเอทิลเอสเตอร์นั้น กลับส่งผลดีให้ผมมุ่งมั่นที่จะศึกษากลไกในการผลิตเอสเตอร์มากยิ่งขึ้น เพราะท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1999
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2556 10:24
02 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เจ้าตั๊กแตนของผมงอนผมอีกครั้งเพราะไม่ดูแลมันตามที่ควร ด้วยการสตาร์ทไม่ติดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา สาเหตุก็มาจากว่า ผมวางแผนจะไปที่พังงา (เขาหลัก) ในงาน มข.-ม.อ ก็เลยอยากเปลี่ยนใส้กรองเชื้อเพลิงอันใหม่ ซึ่งปกติพวกเราก็เปลี่ยนเองเป็นประจำ คุณไปป์ซึ่งมาทำหน้าที่นี้แทนนายโจ้ ก็ลองขับเจ้าตั๊ก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 20923
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556 14:37
28 ตุลาคม 2556
Ico48
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
วันนี้ผมมัวแต่เรียนรู้บางอย่างไปจนเสียเวลาไปมากมายเลยครับ ผมลองวาดรูปนี้ดูครับ คิดว่าจะเสียเวลานานสักเท่าใดดีครับ ผมเสียเวลาหาโปรแกรม Drawing Glassware พวกนี้นานเป็นชั่วโมง Download มาใช้แบบยอมจ่ายเงินแต่ก็ไม่เจอที่ถูกใจท้ายที่สุดผมใช้ไม้ตายดั้งเดิมคือ โปรแกรม Paint ที่ติดตั้งมากับเครื่องค...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 9651
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2556 17:34
08 ตุลาคม 2556
Ico48
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
พรุ่งนี้ 9 ตุลาคม 2556 จะเปิดตัวผลงานวิจัยเอทิลเอสเตอร์ที่ทำมามากกว่า 5 ปี ในโอกาสที่รับเงินวิจัยมาจาก วช. เกือบ 2 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขหนึ่งคือการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกจัดการอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 56 ซึ่งไม่ได้ดูฤกษ์ยามแต่ประการใด เลือกเพราะน่าจะว่างเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงการเรียนการส...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1782
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2556 16:50
06 สิงหาคม 2556
Ico48
How to Write a Conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของบทความวิจัย]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิจัยสังคมศาสตร์อย่างเราๆ พยายามเขียนบทความวิจัยมาตั้งนานสองนาน จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายของบทความวิจัยแล้ว ประมาณว่า อีกนิดเดียวก็จะจบบทความได้แล้ว แต่...บางครั้ง ก็มีปัญหาครับว่าจะเขียนบทสรุป (conclusions) อย่างไรให้สวยงาม สรุป [ก.] ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นๆ ไป [น.] ประเด็นย่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11240
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2556 22:26
01 สิงหาคม 2556
Ico48
นักวิจัยสังคมศาสตร์มือใหม่เลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร [คำแนะนำฉบับเอาใจมหาวิทยาลัย]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิจัยสังคมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยจากวิทยาเขตอื่นๆ เป็นครั้งคราวและบางครั้งได้มีโอกาสบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตีพิมพ์งานวิชาการทางสังคมศาสตร์ นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์มี tradition มายาวนาน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2663
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 23:25