นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

14 มีนาคม 2551
Ico48
การจัดส่ง Poster เข้าร่วมประชุมวิชาการ PEC-6 ของสถานวิจัย หน่วยวิจัย ทีมวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียนผู้อำนวยการสถานวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย ประธานทีมวิจัย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 (PSU Engineering Conference 2008) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนคว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2439
เมื่อ: 14 มีนาคม 2551 18:06
24 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
การปรับโครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี: จากหลักคิดสู่การปฏิบัติ
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
บันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [แนวคิดเชิงหลักการ และ แนวการปฏิบัติ] ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจที่ไปที่มา ขอแนะนำให้ท่านเริ่มจากการอ่าน บันทึกนี้ เป็นลำดับแรก …………………………………&...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1770
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 16:22
23 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
Renewable Energy: Biofuels
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) ผมได้รับคำชวนจากคนที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสามารถ และเป็นคนดี (จากมุมมองที่ผมพบเจอในการประชุม) ให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นการประชุมอะไรในตอนแรก เมื่อเขาชวนและตรวจสอบว่าว่างพอไปได้ก็ตกปากรับคำไปเลย (สำหรับคนถูกใจ ชวนไม่ยาก) โดยในตอนแรกเขาจะขอข้อมูล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2065
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2551 15:38
19 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 3: องค์กรคือกลุ่มคนที่ “ผลักดัน + ช่วย + บูรณาการ” ทำให้พันธกิจสำเร็จ ลุล่วง]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
บันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [แนวคิดเชิงหลักการ และ แนวการปฏิบัติ] ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจที่ไปที่มาของความคิดรวบยอด ท่านควรจะเริ่มจากการอ่าน บันทึกนี้ เป็นลำดับแรก ……………………………&helli...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2266
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2551 16:22
18 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 2: โครงสร้างการบริหารควรถูกกำหนดโดยหน้าที่งาน]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
บันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [แนวคิดเชิงหลักการ และ แนวการปฏิบัติ] ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจที่ไปที่มาของความคิดรวบยอด ท่านควรจะเริ่มจากการอ่าน บันทึกนี้ เป็นลำดับแรก ……………………………&helli...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1671
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2551 12:39
17 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเพียงองคาพยัพหนึ่งของสังคมไทย]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
บันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [ แนวคิดเชิงหลักการ และ แนวการปฏิบัติ] ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจที่ไปที่มา ท่านควรจะเริ่มจากการอ่าน บันทึกนี้ เป็นลำดับแรก ........................................................ ถ้ามองภาพรวมของประเทศจะพบว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นเพียง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1654
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2551 11:40
16 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิดและแนวการปฏิบัติ]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมคิดว่าตอนนี้คณะทำงานปรับโครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคงจะตุนข้อเสนอต่างๆ ไว้เต็มพุงแล้ว และนี่ก็อาจจะเป็นเพียงอีกหลักคิดหนึ่ง ท่ามกลางหลักการอันหลากหลาย บันทึกเหล่านี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะส่งผลในทางปฏิบัติ เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีหลักการอื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1805
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2551 16:43
04 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ปรับรื้อหรือปรับสร้าง [โครงสร้างใหม่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี]
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมได้ข่าวจากพวกพ้องที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีว่าปีนี้จะเป็นปีของการปรับรื้อโครงสร้างองค์กร ครั้งสำคัญ (ตอนแรก ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงข่าวลือหรือเปล่า แต่จากการได้อ่านบันทึกของอาจารย์ชนม์ ทำให้เข้าใจว่าน่าเป็นเรื่องจริง) และนอกจากนั้นยังรู้สึกได้ว่า “หลายคนรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 2393
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2551 18:23
31 มกราคม 2551
Ico48
โรงงานสาธิตไบโอดีเซลมูลนิธิชัยพัฒนา อ.หัวหิน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ผมอยู่ที่หัวหินในขณะนี้ครับ ออกเดินทางจากหาดใหญ่ในช่วงเช้า เอาเจ้าตั๊กแตนมาโชว์ตัวด้วย เป้าหมายการเดินทางครั้งนี้คือการเข้าร่วมในงานวันนักประดิษฐ์ 2-5 ก.พ.นี้ที่เมืองทองธานี ซึ่งสถานวิจัยไบโอดีเซลและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นำอุปกรณ์มาแสดงและประกวดด้วย เจ้าของงานกำหนดให้เอาอุปกรณ์เข้างานในช่วง 1...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 3311
เมื่อ: 31 มกราคม 2551 22:57
28 มกราคม 2551
Ico48
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ได้: ต้องกัดไม่ปล่อย
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ผมได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในรายการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2550 ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพครับ ผลคือได้รับรางวัลชมเชย โดยมีเงินรางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 50,000 บาทด้วยครับที่เอามาเล่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะประชาสั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 2459
เมื่อ: 28 มกราคม 2551 19:22
Ico48
การผลิตไบโอดีเซลในครัวเรือน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เนื่องจากผมได้รับคำขอให้แนะนำเรื่องการผลิตไบโอดีเซลเพื่อการใช้งานในครัวเรือนผ่านทาง share.psu จากสมาชิกท่านหนึ่งมาหลายวันแล้ว โดยผมรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกโพสต์ไว้ในหลายกระทู้ของ website ของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันไว้มากแล้ว จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ (คุณจุ๊) ช่วยหาห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3709
เมื่อ: 28 มกราคม 2551 18:40
20 มกราคม 2551
Ico48
ประกาศการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร· ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 การให้รางวัลมอบเงินรางวัล และประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและผู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1495
เมื่อ: 20 มกราคม 2551 12:01
Ico48
การเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร· ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2551 การให้เงินรางวัล จำนวนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1720
เมื่อ: 20 มกราคม 2551 11:12
15 มกราคม 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานโครงการ การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันการประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 1466
เมื่อ: 15 มกราคม 2551 11:29
11 มกราคม 2551
Ico48
"PhD by Thesis" or "PhD by Publication"
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
เหมือนจะหายหน้าหายตาไปนานมาก (เดือนกว่าๆ) แต่จริงๆ แล้วก็วนเวียนอยู่แถวนี้ละครับ เพียงแต่ไม่ปรากฏร่องรอยใดๆ ก็เท่านั้นเอง ที่หายไปนาน อาจจะเป็นเพราะว่า หลังจากกลับจากตะลอนทัวส์ Wellington & Palmerston North ผมก็ต้องวุ่นกับการกำหนดทิศทางงานวิจัยของผมในปีที่สอง หลังจากได้ไปนำเสนอบทความวิจัย เรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 4147
เมื่อ: 11 มกราคม 2551 15:37
06 มกราคม 2551
Ico48
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์1. รูปแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 1.1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบ ต-1ช/ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/grant/gov-budj/2552/progress.doc 1.2 โครงการวิจัยที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4775
เมื่อ: 06 มกราคม 2551 16:58
Ico48
ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2551 จำนวน 2 ประเภท
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา และทุนวิจัยขนาดเล็ก เรื่องยางพารา ซึ่งหมดเขตภายในเดือนมกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (หมดเขต15 ม.ค. 51)โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2122
เมื่อ: 06 มกราคม 2551 13:06
13 ธันวาคม 2550
Ico48
ลุกขึ้นหน่อยครับ และดูสิว่า “คุณกำลังนั่งทับเก้าอี้นวมหรือเก้าอี้หนาม”
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
วันก่อนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จากหลายมหาวิทยาลัย ที่กำลังเรียนปริญญาเอก ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายมหาวิทยาลัยอันเนื่องจากมีปัญหาบางประการกับสถาบันเดิม สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มได้ตั้งสมมุติฐานว่า “ยากนะที่เราจะย้ายไปที่อื่นๆ ถ้าที่นี่ ไม่ทำให้เรารู้สึกแย่มากๆ (ประมาณว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1664
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2550 15:42
12 ธันวาคม 2550
Ico48
แนะนำหนังสือ : การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
“การวางแผนเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อมุ่งสู่อนาคต เพราะการวางแผนเป็นการเตรียมตัว ทุ่มเทกำลังความสามารถเพื่อสร้างหนทางสู่อนาคต หรือบางคนอาจกล่าวได้ว่า การวางแผน คือการสร้างอนาคตหรือการกำหนดอนาคตนั่นเอง นั่นคือ คุณกำหนดอนาคตได้ด้วยตนเองว่าคุณจะเป็นอะไร อย่างไร และหาทางทำให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 4666
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 15:24
10 ธันวาคม 2550
Ico48
จุดเริ่มต้นงานวิจัยไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ประมาณปี 2543 คุณรภัส สุขสุภสิน (ขออภัยหากเขียนนามสกุลผิด) นศ.ปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้ามาพบผมที่ห้องทำงาน พร้อมกับบอกผมว่าไบโอดีเซลน่าสนใจ ซึ่งผมก็บอกไปว่าไม่เห็นน่าสนใจเลย เพราะต้องใช้ทั้งน้ำมันพืชและแอลกอฮอล์ โดยราคา 1 กิโลกรัมน้ำมันพืชก็แพงกว่าดีเซล 1 ลิตรไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แถมต้องใช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4459
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2550 16:07